Narystės privalumai

Būsite kviečiami dalyvauti konferencijose, forumuose, diskusijose, bendruomenės renginiuose

Šiaulių PPAR jūsų verslo partneris

Prekybos, pramonės ir amatų rūmai yra vienintelė verslo savivaldos organizacija Lietuvoje, veikianti specialaus Prekybos, pramonės ir amatų rūmų įstatymo pagrindu. ŠPPAR darbo kokybė vertinama pagal vadybos sistemos standartą ISO 9001:2008. Esame kompetentingi ir valstybė mumis pasitiki patikėdama išduoti kilmės sertifikatus, Force majeure pažymas, GS1 kodus, organizuoti profesinei kvalifikacijai reikalingų kompetencijų įvertinimą, atstovavimą visos Lietuvos verslui Europos ekonomikos ir socialiniame komitete.

Būdami ŠPPAR nariais tapsite pasaulyje pripažintos verslo organizacijos dalimi, užsitikrinsite solidų ir patikimą įvaizdį.

Šalia ir su kitais esate stipresni
Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai yra:

Tarptautinių prekybos rūmų (ICC)

Vienijančių šimtus tūkstančių įmonių daugiau nei 120-yje pasaulio šalių, narys. http://www.iccwbo.org;

Europos prekybos ir pramonės rūmų asociacijos EUROCHAMBRES

Atstovaujančios 43 nacionalines prekybos ir pramonės rūmų asociacijas, 1700 regioninių bei vietinių prekybos ir pramonės rūmų, kuriems priklauso virš 20 milijonų Europos įmonių, narys. http://www.eurochambres.eu;

SMEunited (buvusi UEAPME)

Kuri yra darbdavių organizacija, Europos lygmeniu atstovaujanti amatų, prekybos ir MVĮ interesams. SMEunited yra pripažintas Europos socialinis partneris. Tai ne pelno siekianti ir nešališka organizacija. Kaip Europos MVĮ skėtinės organizacijos SMEunited nariais yra 67 nacionalinės organizacijas iš 34 šalių. SMEunited atstovauja apie 12 mln. įmonių, kuriose dirba apie 55 milijonų žmonių interesams visoje Europoje https://smeunited.eu/en narys;

Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmai

Asociacijos, vienijančios Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmus, http://www.chambers.lt, narys.

Prisidedate prie verslo interesų atstovavimo ir gynimo
ŠPPAR bendromis jėgomis formuoja palankią verslui aplinką bei sprendžia problemas tarptautiniu, nacionaliniu, regioniniu ir vietos savivaldos lygmenimis.Kiekvienas Jūsų tampate valdžios socialiniu-ekonominiu partneriu:

  • Jūsų balsas girdimas ES verslo bendruomenėse ir institucijose;
  • dalyvaujate rengiant nacionalinės ekonominės politikos sprendimus;
  • įtakojate vietos savivaldos sprendimus.

Parama jūsų tarptautiškumui
Jus nemokamai:

  • pasieks užsienio įmonių verslo pasiūlymai;
  • dokumentų autentiškumo tvirtinimas;
  • konsultacijos pasirengimo eksportuoti, verslo pasiūlymo parengimo, dalyvavimo ir darbo tarptautinėse parodose klausimais;
  • verslo partnerių paieška Europos įmonių tinkle;
  • verslo pasiūlymo platinimas į užsienio rūmus.
Go back