Narystės privalumai

Tinklaveika ir ryšių užmezgimas

Pažintys, bendradarbiavimas, įmonių kontaktų rytmečiai, vizitai į pažangias, progresyvias įmones, verslo pusryčiai ir kiti renginiai, rūmų narių „networkingas“.

Atstovavimas rūmų narių bendriesiems interesams

Ryšiai su regionine bei vietine valdžia ir kitomis verslą atstovaujančiomis organizacijomis.

Verslui aktualių teisės aktų stebėsena, siūlymų teikimas

Galimybė dalyvauti įstatymų ir kitų norminių aktų projektų aptarime, teikti savo pastabas. Deriname verslo bendruomenės poziciją ir ją pristatome rengėjams.

Verslo parodos ir misijos 

Pagalba ieškant naujų eksporto rinkų, mokymai eksporto temomis, galimybė įmonėms konsultuotis su užsienio rinkų ekspertais.

Mokymai, konsultacijos ir parodos

Šiaulių PPAR narių poreikius atitinkantys ir įmonių konkurencingumą didinantys mokymai, seminarai. Konsultacijos verslo partnerių paieškos, kreditingumo nustatymo, patikimumo vertinimo ir kitais klausimais.

Verslo bendrystės kūrimas ir geriausių praktikų sklaida

Sėkmingos, unikalia produkcija, paslaugomis, veržlumu pasižyminčios įmonės įvertinamos apdovanojimais: „Investicijų lyderis“, „Eksporto prizas“, „Lietuvos mažasis eksporto prizas“, “Sėkmingo verslo įmonė“, „Didžiausią vidutinį atlyginimą mokanti įmonė“, „Socialiai atsakinga įmonė“.

Rūmų narių žinomumo didinimas

Kiekvienas Šiaulių PPAR renginys, iniciatyva, socialinė akcija sulaukia visuomenės dėmesio ir yra papildoma informacijos sklaida bei reklama verslo bendruomenėje.

Kaštų grupės nariams

Grupinėse pirkimų procedūrose Šiaulių PPAR nariai įgyja didesnes galimybes mažinti sąnaudas ir efektyvinti veiklą. Nuolat auganti kaštų grupė leidžia Šiaulių PPAR aktyviai ieškoti naujų sprendimų.

Etiško ir socialiai atsakingo verslo įvaizdžio skatinimas

Įsitraukimas į socialiai atsakingų iniciatyvų, formuojančių visuomenės pozityvias nuostatas į verslą, įgyvendinimą.

Verslo bendruomenei aktualios informacijos sklaida

Rinkos naujienos, pasiūlymai verslui ir kita svarbi informacija gaunama iš narių ir išorės. Galimybė įsitraukti į nuomonės, verslo pozicijos formavimą.

Šiaulių PPAR narių komitetai

Tai puiki galimybė kelti problemas ir ieškoti sprendimų, išsakyti savo nuomonę verslui aktualiais ekonomikos ir ūkio veiklos klausimais, dalyvauti teisėkūros procesuose, ir, žinoma, dalytis sukaupta patirtimi su kitais nariais.

Švietimo sistemos ir žmogiškojo kapitalo tobulinimo procesai

Dalyvavimas stiprinant verslo ir švietimo įstaigų tarpusavio ryšius, skatinant verslui reikalingų profesijų atsiradimą.

Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai yra nariai:

Europos prekybos ir pramonės rūmų asociacijos EUROCHAMBRES

Europos prekybos ir pramonės rūmų asociacijos EUROCHAMBRES, atstovaujančios 43 nacionalines prekybos ir pramonės rūmų asociacijas, 1700 regioninių bei vietinių prekybos ir pramonės rūmų, kuriems priklauso virš 20 milijonų Europos įmonių, narys. http://www.eurochambres.eu;

Tarptautinių prekybos rūmų (ICC)

Tarptautinių prekybos rūmų (ICC), vienijančių šimtus tūkstančių įmonių daugiau nei 120-yje pasaulio šalių, narys. http://www.iccwbo.org;

SMEunited (buvusi UEAPME)

SMEunited (buvusi UEAPME), kuri yra darbdavių organizacija, Europos lygmeniu atstovaujanti amatų, prekybos ir MVĮ  interesams. SMEunited yra pripažintas Europos socialinis partneris. Tai ne pelno siekianti ir nešališka organizacija. Kaip Europos MVĮ skėtinės organizacijos SMEunited nariais yra 67 nacionalinės organizacijas iš 34 šalių. SMEunited atstovauja apie 12 mln.  įmonių, kuriose dirba apie 55 milijonų žmonių interesams visoje Europoje  https://smeunited.eu/en, narys;

Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmai

Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos, vienijančios Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmus, http://www.chambers.lt, narys.

Narystė
Tapkite Šiaulių PPAR nariu ir gaukite pakvietimus į renginius, konferencijas ir kitas iniciatyvas
Atgal