Rūmų narių veikla

 

„Šiaulių Vadovų klubas“ – tai įmonių vadovų bendruomenė, vienijanti verslo savininkus ar aukščiausio lygio vadovus bendriems tikslams ir interesams tenkinti.

Klubas vienija įvairiose srityse dirbančius aukščiausio lygio vadovus, kurie siekia veikti atsakingai, remiasi etiškos veiklos principais, gerbia žmogaus teises, saugo aplinką, netoleruoja korupcijos, siekia pilietinės visuomenės kūrimo.

Klubo tikslai:

 • Dalintis informacija ir patyrimu tarp aukščiausio lygio įmonių vadovų;
 • Klubui priklausančių narių savitarpio pagalba „narys-nariui“;
 • Tobulėti organizuojant bendrus mokymus, tobulėjimo kursus, pažintinius vizitus;
 • Prisidėti prie miesto ir regioninės socialinės, visuomeninės bei ekonominės plėtros.
 

„NEO-FIN klubas“ – tai įmonių finansininkų ir buhalterių bendruomenė, vienijanti finansų vadovus, finansų specialistus, buhalterius bendriems tikslams ir interesams tenkinti.

Klubas vienija finansų ir buhalterijos srityse dirbančius Narių atstovus, kurie siekia veikti atsakingai, remiasi etiškos veiklos principais, gerbia žmogaus teises, saugo aplinką, netoleruoja korupcijos, siekia pilietinės visuomenės kūrimo.

Klubo tikslai:

 • Dalinantis informacija ir patyrimu tarp Klubo narių.
 • Vykdyti ekspertinę veiklą, savitarpio pagalbą „narys-nariui“, pagal Klubo kompetenciją teikti pasiūlymus, reaguojant į pokyčius, susijusius su finansais, mokesčiais ir kitais verslui reikšmingais klausimais.
 • Kelti Klubo narių kompetenciją organizuojant bendrus mokymus, tobulėjimo kursus, pažintinius vizitus.
 • Prisidėti prie miesto ir regioninės socialinės, visuomeninės bei ekonominės plėtros įgyvendinant mentorystės, švietėjiškas iniciatyvas.
 

„Lietuvos verslo moterų tinklo“ pagrindinis siekis – padėti moterims sėkmingai pradėti verslą, skatinti moterų verslo plėtros iniciatyvas. Tinklas jungia moteris verslo savininkes ir aukščiausio lygio vadoves įmonėse, kurios jau yra arba artimiausiu metu ketina tapti Prekybos, pramonės ir amatų rūmų narėmis.

Lietuvos verslo moterų tinklo tikslai:

 • Skatinti moterų verslumą.
 • Teikti tinklui priklausančių narių savitarpio pagalbą.
 • Siekti lygių galimybių principo užtikrinimo versle.

Daugiau informacijos apie tinklo veiklą rasite https://www.verslomoterys.lt/