Paslaugos

Šiaulių PPAR teikia plataus profilio paslaugas įmonėms ir individualiems asmenims.

Prekių kilmės dokumentų išdavimas

Prekių kilmės sertifikatas

Prekių kilmės sertifikatas yra dokumentas, liudijantis prekių kilmę, išduodamas, kai prekės eksportuojamos į „trečiąsias“ (ne Europos Bendrijos) šalis, jei to reikalauja importuojančios šalies muitinė. Prekių kilmės sertifikatas išduodamas kiekvienai prekių siuntai, vadovaujantis 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 952/2013 ir 2015 m. liepos 28 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 2015/2446, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas išsamiomis taisyklėmis, patikslinančiomis kai kurias Sąjungos muitinės kodekso nuostatas.

Įmonė, norėdama gauti prekių kilmės sertifikatą, Šiaulių PPAR privalo pateikti šiuos dokumentus:

  • Sąskaitą (Invoice).
  • Prekės kilmę įrodančius dokumentus (gamintojo deklaraciją), jei prekė kilusi Lietuvos Respublikoje, tiekėjo deklaraciją (Supplier‘s declaration), jei prekė įvežta į Lietuvą iš Europos sąjungos (ES) valstybės ar prekių kilmės sertifikatą, jei prekė įvežta iš trečiosios šalies.
  • Sutarties su pirkėju kopiją.
  • Įgaliojimą, pasirašytą vadovo ir patvirtintą įmonės antspaudu.

Kilus neaiškumams, Šiaulių PPAR gali pareikalauti papildomų dokumentų, įrodančių prekių kilmę (kilmės ekspertizės akto, trumpo pagrindinių technologinių operacijų apyrašo ir kt.).

Elektroninių prekių kilmės sertifikatų išdavimas

Elektroninių sertifikatų išdavimas leidžia įmonėms pateikti ir gauti dokumentus nuotoliniu būdu. Naudojantis sistema trumpėja dokumentų išdavimo terminas, dokumentai yra patvirtinami ir grąžinami išvengiant vykimo į Šiaulių PPAR. Įmonės gali greitai nukopijuoti, redaguoti ir iš naujo pateikti dokumentus ankstesnių sertifikatų pagrindu. Patogi vartotojams sistema informuoja eksportuojančią įmonę apie visus veiksmus formuojant ir išduodant jų užsakytus prekių kilmės sertifikatus.

NELENGVATINĖS PREKIŲ KILMĖS SERTIFIKATŲ IŠDAVIMO ĮKAINIAI

Daugiau informacijos tel. 8-41-525 504, Rasa Kripaitienė

Atgal