Rūmų narių veikla

ŠIAULIŲ PREKYBOS, PRAMONĖS IR AMATŲ RŪMŲ KLUBAI:

„Šiaulių Vadovų klubas“ – tai įmonių vadovų bendruomenė, vienijanti verslo savininkus ar aukščiausio lygio vadovus bendriems tikslams ir interesams tenkinti.

Klubas vienija įvairiose srityse dirbančius aukščiausio lygio vadovus, kurie siekia veikti atsakingai, remiasi etiškos veiklos principais, gerbia žmogaus teises, saugo aplinką, netoleruoja korupcijos, siekia pilietinės visuomenės kūrimo.

Klubo tikslai:

 • Dalintis informacija ir patyrimu tarp aukščiausio lygio įmonių vadovų.
 • Klubui priklausančių narių savitarpio pagalba „narys-nariui“.
 • Tobulėti organizuojant bendrus mokymus, tobulėjimo kursus, pažintinius vizitus.
 • Prisidėti prie miesto ir regioninės socialinės, visuomeninės bei ekonominės plėtros.

Klubo vadovas – Vaidas Rutkauskas (Cherry Servers, UAB)

Valdybos nariai:

Jūratė Kasperavičienė (Laurema, UAB)
Arvydas Bagdonas (Cranbalt, UAB)
Tadas Tamošaitis (Ventmatika, UAB)
Rūta Bružienė (Affidea Lietuva, UAB)
Kristijonas Grušas (NMF Group, UAB)
Raimundas Vaišvilas (Jupojos technika, UAB)
Karolis Dieliautas (Gika Consulting, UAB)
Arūnas Radzevičius (Baltic Champs, UAB)

Kontaktai pasiteiravimui:
Aistė Čepaitienė tel. +370 616 09 730, el.p. aiste.cepaitiene@sccic.lt 

 

„NEO-FIN klubas“ – tai įmonių finansininkų ir buhalterių bendruomenė, vienijanti finansų vadovus, finansų specialistus, buhalterius bendriems tikslams ir interesams tenkinti.

Klubas vienija finansų ir buhalterijos srityse dirbančius Narių atstovus, kurie siekia veikti atsakingai, remiasi etiškos veiklos principais, gerbia žmogaus teises, saugo aplinką, netoleruoja korupcijos, siekia pilietinės visuomenės kūrimo.

Klubo tikslai:

 • Dalinantis informacija ir patyrimu tarp Klubo narių.
 • Vykdyti ekspertinę veiklą, savitarpio pagalbą „narys-nariui“, pagal Klubo kompetenciją teikti pasiūlymus, reaguojant į pokyčius, susijusius su finansais, mokesčiais ir kitais verslui reikšmingais klausimais.
 • Kelti Klubo narių kompetenciją organizuojant bendrus mokymus, tobulėjimo kursus, pažintinius vizitus.
 • Prisidėti prie miesto ir regioninės socialinės, visuomeninės bei ekonominės plėtros įgyvendinant mentorystės, švietėjiškas iniciatyvas.

Klubo vadovas – Vilma Lazdauskienė (Grafų baldai, UAB)

Valdybos nariai:
Irena Gerulytė (Bigso, UAB)
Ingrida Zakarienė (Saertex Baltics, UAB)
Vilma Lazdauskienė (Grafų baldai, UAB)
Aistė Dirvelė (Jupojos technika, UAB)
Jurgita Karalevičienė (Konta Lt, UAB)
Rita Repšytė (Putokšnis, UAB)
Irena Stankevičienė (Ventmatika, UAB)

Kontaktai pasiteiravimui:
Ingrida Paškevičiūtė tel. +370 686 56 873 , el.p. ingrida.paskeviciute@sccic.lt 

 

„Lietuvos verslo moterų tinklo“ pagrindinis siekis – padėti moterims sėkmingai pradėti verslą, skatinti moterų verslo plėtros iniciatyvas. Tinklas jungia moteris verslo savininkes ir aukščiausio lygio vadoves įmonėse, kurios jau yra arba artimiausiu metu ketina tapti Prekybos, pramonės ir amatų rūmų narėmis.

Lietuvos verslo moterų tinklo tikslai:

 • Skatinti moterų verslumą.
 • Teikti tinklui priklausančių narių savitarpio pagalbą.
 • Siekti lygių galimybių principo užtikrinimo versle.

Daugiau informacijos apie tinklo veiklą rasite https://www.verslomoterys.lt/

Tinklo vadovė – Vlada Buivydienė (Advokatės Vlados Buivydienės kontora)

Valdybos narės:
Aida Adeikienė (Nacionalinė regionų plėtros agentūra)
Kristina Lementauskaitė – Grubliauskienė (Profilaktinė dezinfekcija, UAB)
Gražina Garuolienė (Verslavita, UAB)
Angelija Michalauskienė (Inovest, UAB)

Kontaktai pasiteiravimui:
Edita Grigaliauskienė tel. +370 686 14 401, el.p. edita.grigaliauskiene@sccic.lt

 

„Šiaurės verslo klubas“ – tai smulkaus verslo vadovų klubas, vienijantis smulkaus verslo atstovus: fizinius asmenis, vykdančius individualią veiklą, dirbančius pagal verslo liudijimą ir pan., bei juridinių asmenų, priskiriamų labai mažoms ir mažoms įmonėms, vadovus bei savininkus. Tikslas – aktyvi bendrystė sprendžiant  augimo iššūkius.

Klubas vienija smulkaus verslo atstovus, siekiančius veikti atsakingai, remiasi etiškos veiklos principais, gerbia žmogaus teises, saugo aplinką, netoleruoja korupcijos, siekia pilietinės visuomenės kūrimo.

Klubo tikslai:

 • Tinklaveika ir kontaktų plėtra, verslo ir asmeninių ryšių vystymas, narių veiklos viešinimas.
 • Tarpusavio dalijimasis informacija ir patyrimu, naujausiomis smulkaus verslo vadybos ir lyderystės praktikomis tarp narių.
 • Narių kompetencijų kėlimas organizuojant bendrus mokymus, tobulėjimo kursus, pažintinius vizitus.
 • Prisidėjimas prie miesto ir regioninės socialinės, visuomeninės bei ekonominės plėtros įgyvendinant mentorystės, švietėjiškas iniciatyvas.

Klubo vadovas – Vasarė Sorokina (Soro service, UAB)

Valdybos nariai:
Rita Cukurienė (DonAuto, UAB)

Kontaktai pasiteiravimui:
Aistė Čepaitienė tel. +370 616 09 730, el.p. aiste.cepaitiene@sccic.lt 

ŠIAULIŲ PREKYBOS, PRAMONĖS IR AMATŲ RŪMŲ KOMITETAI:

PRAMONĖS KOMITETAS

STATYBŲ KOMITETAS

ŠVIETIMO IR SKAITMENIZACIJOS KOMITETAS