Paslaugos

Šiaulių PPAR teikia plataus profilio paslaugas įmonėms ir individualiems asmenims.

Tarptautiniai ryšiai

  • VERSLO MISIJOS IŠ UŽSIENIO VALSTYBĖS PRIĖMIMAS IR VERSLININKŲ SUSITIKIMŲ ORGANIZAVIMAS

Šiaulių PPAR priima verslininkų misijas iš užsienio valstybių, organizuoja individualius susitikimus su Lietuvos įmonėmis, įmonių lankymus, seminarus. Susitikimai vyksta pagal iš anksto suderintą grafiką. Į susitikimus kviečiami Šiaulių PPAR nariai ir kitos įmonės.

  • VERSLO PARTNERIŲ IR UŽSIENIO ĮMONIŲ, ORGANIZACIJŲ ADRESŲ PAIEŠKA

Bendradarbiaujame su Enterprise Europe Network. Tai didžiausias Europoje, vieno langelio principu veikiantis, verslo paramos tinklas, kuris vienija beveik 600 organizacijų daugiau nei 50 šalių. Į tinklą susijungusios organizacijos teikia paslaugas smulkiam ir vidutiniam verslui pasitelkdamos duomenų bazes bei daugelio metų tarpusavio bendradarbiavimo patirtį. Tinkle veikiančios organizacijos teikia viešąsias NEMOKAMAS paslaugas, kurių tikslas –padėti įmonėms (ypatingai mažoms ir vidutinėms) plėtoti verslą, išeinant į tarptautines rinkas. https://eenlietuva.eu/

Bendradarbiaudami su kitų valstybių Prekybos ir pramonės rūmais ir naudodamiesi įvairiais informacijos šaltiniais, Šiaulių PPAR atlieka užsienio įmonių bei organizacijų (gamintojų, importuotojų, didmenininkų, asociacijų) adresų paiešką. Kreiptis telefonu +370 41 525 504 arba elektroniniu paštu: siauliai@sccic.lt

  • SEMINARAI APIE VERSLO SĄLYGAS UŽSIENIO VALSTYBĖSE

Šiaulių PPAR organizuoja susitikimus-seminarus apie verslo sąlygas užsienio valstybėse. Kviečiami užsienio valstybių ambasadų, Lietuvos Respublikos ambasadų, Užsienio reikalų ministerijos bei kitų organizacijų atsakingi darbuotojai, kurie skaito pranešimus aktualiomis verslininkams temomis, atsako į klausimus.

  • IŠVYKŲ Į TARPTAUTINES PARODAS BEI Į VERSLO KONTAKTŲ RENGINIUS ORGANIZAVIMAS

Šiaulių PPAR organizuoja verslininkų išvykas į tarptautines parodas ir į verslo kontaktų renginius.

Atgal