Naujienos

Konstruktyvi ir verslui aktuali informacija.

Fondas ES MVĮ intelektinei nuosavybei apsaugoti

47 mln. EUR fondas ES mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) intelektinei nuosavybei apsaugoti MVĮ atsigaunant po COVID-19 ir vykdant žaliąją ir skaitmeninę pertvarką.

Europos Komisija ir Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO) pristatė naująjį ES MVĮ fondą, kuris siūlo kuponus ES įsisteigusioms mažosioms ir vidutinėms įmonėms, kad padėtų joms apsaugoti savo intelektinės nuosavybės teises. Tai antrasis ES MVĮ fondas, kurio tikslas – ateinančius trejus metus (2022–2024) remti MVĮ joms atsigaunant po COVID-19 pandemijos ir vykdant žaliąją ir skaitmeninę pertvarką.

ES MVĮ fondas, kurio biudžetas – 47 mln. EUR, siūlys tokią paramą:

  • kompensuos 90 proc. mokesčių, kuriuos valstybės narės ima už „IP scan“ paslaugas, t.y. už išsamų paraišką teikiančios MVĮ intelektinės nuosavybės poreikių įvertinimą atsižvelgiant į jos nematerialiojo turto inovacinį potencialą;
  • kompensuos 75 proc. mokesčių, kuriuos intelektinės nuosavybės tarnybos (įskaitant nacionalines intelektinės nuosavybės tarnybas, Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybą ir Beniliukso intelektinės nuosavybės tarnybą) ima už prekių ženklų ir dizaino registraciją;
  • kompensuos 50 proc. Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos imamų mokesčių už tarptautinę prekių ženklų ir dizaino apsaugą;
  • kompensuos 50 proc. mokesčių, kuriuos ima nacionaliniai patentų biurai už patentų registraciją 2022 m.;
  • nuo 2023 m. gali būti įtrauktos ir kitos paslaugos, pvz., galbūt bus iš dalies kompensuojamos išlaidos, susijusios su atitinkamos patentinės informacijos paieška, arba patento paraiškos pateikimo išlaidos; mokesčiai už privačias intelektinės nuosavybės srities teisininkų konsultacijas intelektinės nuosavybės klausimais (dėl patentų registracijos, licencijavimo susitarimų, intelektinės nuosavybės vertinimo, alternatyvaus ginčų sprendimo išlaidų ir t. t.).

MVĮ reikia lankstaus intelektinės nuosavybės priemonių rinkinio ir greito finansavimo savo inovacijoms apsaugoti. Taigi, pirmą kartą naujasis ES MVĮ fondas taikomas ir patentams. Visas Europos Komisijos finansinis įnašas, sudarantis 2 mln. EUR, bus skirtas su patentais susijusioms paslaugoms. Pavyzdžiui, MVĮ galėtų prašyti kompensuoti savo išradimo patento registracijos ES valstybėje narėje mokestį.

EUIPO valdys MVĮ fondą skelbdama kvietimus teikti paraiškas. Šiandien EUIPO interneto svetainėje skelbiamas pirmasis kvietimas teikti paraiškas.

Siekiant galimiems paramos gavėjams užtikrinti sąžiningas ir vienodas sąlygas, taip pat veiksmingą priemonės valdymą, dotacijos paraiškas bus galima teikti visą 2022–2024 m. laikotarpį. Kuo anksčiau paraiška pateikiama, tuo anksčiau ji išnagrinėjama ir įvertinama. Intelektinės nuosavybės srityje patirties neturinčios MVĮ skatinamos pirmiausiai teikti paraiškas dėl „IP Scan“ paslaugos ir tik vėliau – dėl kitų paslaugų.

Per ES pramonės dienas (2022 m. vasario 8–11 d.) MVĮ fondui bus skirtas specialus renginys, per kurį MVĮ galės užduoti klausimus fondą valdantiems ekspertams ir gauti praktinių patarimų, kaip teikti paraiškas dėl įvairių paslaugų. Specialusis renginys numatytas 2022 m. vasario 11 d. Renginį galima stebėti į ES pramonės dienas užsiregistravus nuotoliniu būdu.

Daugiau informacijos

 

Atgal
Kitos naujienos
2024-02-19

Europos Komisija paskelbė 2024 m. ES žiemos ekonominę prognozę

  Po vangaus augimo praėjusiais metais 2024 m. pradžioje ES ekonomika buvo silpnesnė, nei tikėtasi. Europos...
Plačiau
2024-02-19

VDI dalyvaus tiekėjų atrankos procese – bus vertinami socialiai atsakingi pirkimai

  Remdamasi socialiai atsakingiems pirkimams taikomais reikalavimais, VDI informuoja, kad teiks rekomendacijas...
Plačiau
2024-01-26

Kviečiame dalyvauti konkurse „Lietuvos eksporto prizas 2023“

  Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmai bei jų asociacija (LPPARA), siekdami plėtoti Lietuvos įmonių...
Plačiau