Naujienos

Konstruktyvi ir verslui aktuali informacija.

EK nustato veiksmus, kuriais siekiama spręsti darbo jėgos ir įgūdžių trūkumo problemą

 

Europos Komisija nustato veiksmus, kuriais siekiama spręsti darbo jėgos ir įgūdžių trūkumo problemą

Europos Komisija pristatė veiksmų planą, kuriuo siekiama spręsti darbo jėgos ir įgūdžių trūkumo problemą, ir siūlo ateinančiais mėnesiais ir metais šias problemas spręsti bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis ir socialiniais partneriais. Veiksmų planas yra ES strategijos, kuria siekiama didinti ES konkurencingumą ir ekonominį bei socialinį atsparumą, dalis. Planas remiamas 65 mlrd. EUR ES lėšomis, skirtomis investicijoms į įgūdžius.

Plane nustatyti penkių sričių veiksmai, įgyvendintini ES, nacionaliniu ir socialinių partnerių lygmenimis:

 • Nepakankamai atstovaujamų asmenų aktyvumo darbo rinkoje rėmimas
 • Įgūdžių ugdymo, mokymo ir švietimo rėmimas
 • Darbo sąlygų tam tikruose sektoriuose gerinimas
 • Sąžiningo darbuotojų ir besimokančiųjų mobilumo ES viduje gerinimas
 • Specialistų iš ES nepriklausančių šalių pritraukimas

Veiksmų pavyzdžiai

Europos Komisija:

 • finansuos naujus projektus, kuriais siekiama panaikinti ilgalaikį nedarbą;
 • finansuos naujus nedirbančio, nesimokančio ir mokymuose nedalyvaujančio jaunimo aktyvumo didinimo ir kvalifikacijos kėlimo projektus;
 • bendrai finansuos daugiau profesinės kompetencijos centrų, kad iki 2027 m. būtų sukurta bent 100 naujų centrų;
 • plėtos naujas įgūdžių partnerystes pagal Įgūdžių paktą;
 • gerins su įgūdžiais susijusios informacijos rinkimą – nustatys, kokių įgūdžių reikia šiuo metu ir ateityje, glaudžiai bendradarbiaudama su ES agentūromis;
 • analizuos laikinojo nedarbingumo atostogų politiką, kad būtų galima nustatyti geriausią darbuotojų ir įmonių patirtį;
 • įvertins pensijų reformų, kuriomis suteikiama daugiau galimybių lanksčiai išeiti į pensiją ir derinti pensijų pajamas su darbo užmokesčiu, poveikį;
 • užtikrins nacionalinių psichosocialinės rizikos darbe mažinimo metodų tarpusavio vertinimą.

Valstybės narės raginamos:

 • peržiūrėti švietimo ir mokymo programas, kad jos geriau atitiktų darbo rinkos poreikius;
 • vykdyti socialinių išmokų reformas, kuriomis būtų sprendžiamos neaktyvumo problemos ir teikiama pakankama parama tiems, kurie gali dirbti, kad jie palaipsniui grįžtų į darbo rinką;
 • vykdyti mokesčių reformas, kuriomis mažinamas mokesčių pleištas antrą darbo užmokestį gaunantiems asmenims ir mažą darbo užmokestį gaunantiems asmenims;
 • toliau remti socialinės apsaugos koordinavimo skaitmeninimą, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos sąžiningam darbo jėgos judumui;
 • skubiai priimti ir įgyvendinti Tarybos rekomendaciją „„Europa kelyje“ – mobilumo mokymosi tikslais galimybės visiems“;
 • toliau dalyvauti specialistų pritraukimo partnerystėse, kad būtų stiprinami teisėtos migracijos keliai.

Socialiniai partneriai ketina:

 • spręsti prastų darbo sąlygų problemą užtikrindami kolektyvines derybas sektoriuose, kuriems būdingos netinkamos darbo sąlygos;
 • padėti aktyvuoti nepakankamai atstovaujamas grupes ir rasti pritaikytus sprendimus vyresnio amžiaus darbuotojų užimtumui skatinti;
 • remti pameistrystę ir profesinio rengimo ir mokymo teikėjų bei darbdavių partnerystes;
 • rengti ilgalaikės priežiūros darbuotojus labiau į asmenį orientuotos priežiūros ir skaitmeninimo klausimais;
 • atnaujinti daugiasektores kovos su smurtu ir priekabiavimu sveikatos priežiūros sektoriuje gaires;
 • bendradarbiauti kuriant Europos sistemą, kuria būtų gerinamos trečiųjų šalių profesionalių vairuotojų darbo sąlygos;
 • savo ekspertinėmis žiniomis prisidėti kuriant ES specialistų rezervą, kad būtų pritraukiama specialistų iš trečiųjų šalių.

Europos Komisija šio veiksmų plano įgyvendinimo pažangą stebės pagal Europos semestro sistemą. Be to, Europos Komisija ragins valstybes nares Užimtumo komitete ir Socialinės apsaugos komitete reguliariai rengti trišalį keitimąsi informacija šiuo klausimu, dalyvaujant Europos ir nacionaliniams socialiniams partneriams.

Beveik dešimtmetį darbo jėgos ir įgūdžių trūkumas visose ES valstybėse narėse didėja. Šį trūkumą lemia demografiniai pokyčiai, naujų įgūdžių, susijusių su technologine plėtra ir dvejopa pertvarka, paklausa, siekis toliau plėtoti pramonės sektorius, gynybos bei saugumo poreikiai ir iššūkiai, susiję su darbo sąlygomis kai kuriuose sektoriuose ir vietovėse. Europos Komisija nustatė 42 profesijas, kurių atstovų trūksta. Šis trūkumas valstybėse narėse šiek tiek skiriasi.

Daugiau informacijos

Visas pranešimas spaudai

Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje informacija

Atgal
Kitos naujienos
2024-07-18

„Narys pas narį“: rūmų bendruomenei prisistatė UAB „TVC Solutions“

  Liepos 18 d. Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų (ŠPPAR) bendruomenė lankėsi svečiuose pas rūmų...
Plačiau
2024-07-18

ŠPPAR surengti mokymai, skirti pardavimų vadybininkams

  Liepos 17 d. Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmuose (ŠPPAR) surengti vienos dienos mokymai tema...
Plačiau
2024-07-18

Šiaulių verslo ir politikos atstovai dalyvavo susitikime su VMI

  Liepos 17 d. verslo asocijuotos struktūros ir Šiaulių regiono politikai dalyvavo susitikime su Valstybinės...
Plačiau