Naujienos

Konstruktyvi ir verslui aktuali informacija.

EK patvirtino Lietuvos 435 mln. EUR vertės schemą

Europos Komisija nustatė, kad 435 mln. EUR Lietuvos schema, skirta nuo koronaviruso pandemijos nukentėjusioms įmonėms remti, atitinka laikinąją valstybės pagalbos sistemą. Schema – tai vėl pradėta taikyti pagalbos priemonė, kurią Europos Komisija pirmą kartą patvirtino 2020 m. gruodžio mėn. (SA.60379) ir kuri nustojo galioti 2021 m. gruodžio 31 d. Viešoji parama teikiama paskolų taikant subsidijuojamas palūkanų normas forma. Lietuva pranešė apie šios priemonės biudžeto padidinimą nuo pradinės 36 mln. EUR sumos iki 135 mln. EUR. Be to, Lietuva pranešė sukūrusi naują priemonę, kuria siekiama teikti paramą investicijoms į tvarų ekonomikos atsigavimą ir kurios bendras biudžetas – 300 mln. EUR. Pagal šią priemonę pagalba bus teikiama paskolų taikant subsidijuojamas palūkanų normas forma mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ) konkretaus materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimui finansuoti.

Europos Komisija nustatė, kad Lietuvos schema atitinka laikinojoje sistemoje, iš dalies pakeistoje 2021 m. lapkričio 18 d., nustatytas sąlygas. Visų pirma, kalbant apie naują MVĮ skirtą paramos investicijoms priemonę, I) pagalba bus naudinga investicijoms į materialųjį ir nematerialųjį turtą, o ne finansinėms investicijoms, II) paskolų grąžinimo terminas yra ne ilgesnis kaip aštuoneri metai, III) viešoji parama bus suteikta ne vėliau kaip 2022 m. gruodžio 31 d.

Europos Komisija padarė išvadą, kad Lietuvos schema yra būtina, tinkama ir proporcinga i) valstybės narės ekonomikos dideliems sutrikimams atitaisyti pagal SESV 107 straipsnio 3 dalies b punktą ir ii) skatina investicijas į tam tikrą ekonominę veiklą pagal SESV 107 straipsnio 3 dalies c punktą. Europos Komisija taip pat padarė išvadą, kad schema atitinka laikinosios sistemos sąlygas. Tuo remdamasi Europos Komisija patvirtino schemą pagal ES valstybės pagalbos taisykles.

Daugiau informacijos apie laikinąją sistemą ir kitus veiksmus, kurių Europos Komisija ėmėsi siekdama mažinti koronaviruso pandemijos ekonominį poveikį, galima rasti čia. Nekonfidenciali sprendimo versija bus paskelbta valstybės pagalbos registre (bylos Nr. SA.101400) Europos Komisijos konkurencijos svetainėje, kai tik bus išspręsti visi konfidencialumo klausimai.

Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje informacija

Atgal
Kitos naujienos
2024-07-18

„Narys pas narį“: rūmų bendruomenei prisistatė UAB „TVC Solutions“

  Liepos 18 d. Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų (ŠPPAR) bendruomenė lankėsi svečiuose pas rūmų...
Plačiau
2024-07-18

ŠPPAR surengti mokymai, skirti pardavimų vadybininkams

  Liepos 17 d. Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmuose (ŠPPAR) surengti vienos dienos mokymai tema...
Plačiau
2024-07-18

Šiaulių verslo ir politikos atstovai dalyvavo susitikime su VMI

  Liepos 17 d. verslo asocijuotos struktūros ir Šiaulių regiono politikai dalyvavo susitikime su Valstybinės...
Plačiau