Naujienos

Konstruktyvi ir verslui aktuali informacija.

ES modernizavimo fondas investuoja 2,17 mlrd. eurų į švarios energijos infrastruktūros projektus

 

Šiandien iš Modernizavimo fondo 19-ai atrinktų projektų devyniose paramą gavusiose šalyse, įskaitant Lietuvą, išmokėta 2,17 mlrd. eurų, siekiant padėti modernizuoti jų energetikos sistemas. Šios investicijos padės mažesnes pajamas gaunančioms ES šalims pasiekti savo 2030 m. klimato ir energetikos tikslus, sumažinti energetikos, pramonės ir transporto sektoriuose išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir padidinti energijos vartojimo efektyvumą. Jos finansuojamos iš ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos (ES ATLPS) pajamų. Nuo 2021 m., kai pradėjo veikti Modernizavimo fondas, jau išmokėta 9,68 mlrd. eurų.

2023 m. Modernizavimo fondo investicijos siekia 4,66 mlrd. eurų ir apima 50 projektų. Šiais metais Modernizavimo fondo parama suteikta Bulgarijai (197 mln. EUR), Čekijai (1,848 mlrd. EUR), Estijai (66 mln. EUR), Kroatijai (88 mln. EUR), Latvijai (5 mln. EUR), Lenkijai (221 mln. EUR), Lietuvai (11 mln. EUR), Rumunijai (2,169 mlrd. EUR) ir Slovakijai (60 mln. EUR).

50 projektų daugiausia dėmesio skiriama elektros energijos gamybai iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių, energetikos tinklų modernizavimui, energijos vartojimo efektyvumui ir anglies gamybos pakeitimui mažesnio anglies dioksido kiekio kuru. Projektų pavyzdžiai:

  • Bulgarijos elektros energijos skirstymo tinklo modernizavimas siekiant paspartinti transporto elektrifikavimą, diegti kaupimo pajėgumus, mažinti energijos vartojimo bei gamybos priklausomybę nuo iškastinio kuro ir decentralizuoti gamybą;
  • elektros energijos gamyba iš fotovoltinės įrangos, kurią vykdo komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų teikėjai Kroatijoje;
  • viešųjų pastatų energijos standarto pagerinimas ir perėjimas nuo anglių prie dujų centralizuoto šilumos tiekimo sektoriuje Čekijoje;
  • visuomeninių pastatų didesnis energijos vartojimo efektyvumas Estijoje;
  • elektra varomų transporto priemonių ir atitinkamos įkrovimo infrastruktūros įdiegimas Latvijoje;
  • atsinaujinančiųjų išteklių energijos pajėgumų plėtra Lietuvos pramonės sektoriuje;
  • būsimų elektrinių automobilių įkrovimo stotelių elektros tinklai ir didelio efektyvumo kogeneracija centralizuoto šilumos tiekimo ir pramonės sektoriuose Lenkijoje;
  • energetikos tinklų modernizavimas, įskaitant energijos kaupimą, ir energijos vartojimo efektyvumo didinimas Slovakijoje.

Iš ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos finansuojamo Modernizavimo fondo tikslas – remti dešimties mažesnių pajamų ES šalių perėjimą prie poveikio klimatui neutralumo. Šiuo fondu gali naudotis Bulgarija, Čekija, Estija, Kroatija, Latvija, Lenkija, Lietuva, Rumunija, Slovakija ir Vengrija. Pagal peržiūrėtą ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą Modernizavimo fondas nuo 2024 m. teiks finansinę paramą trims papildomiems paramos gavėjams – Graikijai, Portugalijai ir Slovėnijai.

Daugiau informacijos

Visas pranešimas spaudai

Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje informacija

Atgal
Kitos naujienos
2024-06-20

Enterprise Europe Network Lietuva dalinasi – užsienio verslo pasiūlymai

  Įmonė iš Jungtinės Karalystės ieško partnerių, galinčių padėti vystyti vandenilio elektrolizės...
Plačiau
2024-06-18

Moldovos įmonė ieško partnerių

Moldovos Respublikos įmonė SAPICO, kurios prekinis pavadinimas yra Imcomvil Grup S.R.L., suinteresuota pradėti...
Plačiau
2024-06-18

Europos Komisija pristatė Bendrą Migracijos ir prieglobsčio pakto įgyvendinimo planą

Pasiekus istorinį susitarimą dėl Migracijos ir prieglobsčio pakto, imamasi priemonių, kad didelis ir sudėtingas...
Plačiau