Naujienos

Konstruktyvi ir verslui aktuali informacija.

INVEGA atnaujina tiesioginių COVID-19 paskolų teikimą

Siekdama mažinti COVID-19 pandemijos poveikį ir padėti dėl Kinijos veiksmų nukentėjusiems verslams, nacionalinė plėtros įstaiga „Investicijų ir verslo garantijos“ (toliau – INVEGA) iš finansinės pagalbos verslui paketo nuo vasario 10 d. vėl pradeda teikti tiesiogines COVID-19 paskolas apyvartinėms išlaidoms ir investicijoms. Paskoloms teikti skirta 200 mln. Eur valstybės lėšų: po 100 mln. Eur apyvartinėms ir investicinėms paskoloms. Pastarosiomis bus prisidedama prie rinkos dalyvių finansuojamų projektų siekiant paskatinti įmonių investicijas į verslo plėtrą.
„Atnaujinome tiesioginių COVID-19 paskolų priemonę, atsižvelgę į susidariusią ekonominę situaciją dėl iššūkių su Kinija, kai verslui stipriai išaugo apyvartinio kapitalo poreikis, ir tebesitęsiančią įtampą dėl pandemijos, – teigia INVEGOS generalinis direktorius Kęstutis Motiejūnas. – Todėl skatinamoji finansinė priemonė „Tiesioginės COVID-19 paskolos“ turėtų padėti išspręsti šiuos trūkumus ir bus įgyvendinama kiek kitaip nei pirmtakė – teiksime paskolas tiek apyvartinėms išlaidoms, tiek investicijoms tik tiems verslo atstovams, kurie turi realų finansavimo poreikį, geba grąžinti paskolą, tačiau dėl įvairių priežasčių rinkoje finansavimo negauna“.
Anot K. Motiejūno, verslo subjektų, norinčių gauti šias paskolas, vykdoma pagrindinė ūkinė veikla turi būti įtraukta į karantino metu ribojamų ir netiesiogiai ribojamų ūkinių veiklų sąrašą, o verslo subjekto veikla turėjo būti pradėta ne vėliau kaip 2020 m. gruodžio 31 d. Taip pat K. Motiejūnas atkreipia dėmesį, kad tiek apyvartinės paskolos, tiek investicinės paskolos bus suteikiamos tik tuo atveju, kai INVEGAI bus pateiktos trys atsisakymo finansuoti verslo subjektą pažymos iš finansų įstaigų.

Tiesioginės COVID-19 paskolos apyvartinėms išlaidoms
Gauti tiesioginę COVID-19 paskolą apyvartinėms išlaidoms galės tiek smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjektai, tiek didelės įmonės.
K. Motiejūnas atkreipia dėmesį, kad paskolos dydis bus nustatomas, atsižvelgiant į faktinį lėšų trūkumą pagrįstiems verslo plėtros, eksporto ar importo krypčių pakeitimo planams, pvz., dėl geopolitinių priežasčių su Kinija sutrikus tiekimo grandinėms ir atsiskaitymams bei pan., įgyvendinti. Vienam paskolos gavėjui gali būti suteikta ne didesnė kaip dviejų mėnesių vidutinės apyvartos dydžio paskola. Bet kuriuo atveju maksimali verslo subjektui išduotų paskolų suma negalės būti didesnė nei 5 mln. Eur, o įmonių grupei – 10 mln. Eur, bet ne daugiau kaip 25 proc. 2019 m. apyvartos arba dvigubos darbo užmokesčio su mokesčiais sumos per metus.
Kaip teigia INVEGOS generalinis direktorius, tiesioginių COVID-19 apyvartinių paskolų palūkanų dydis svyruos nuo 0,1 iki 1,69 proc. (tai priklausys nuo paskolos gavėjo dydžio ir paskolos trukmės), pridedant vidutinę metinę palūkanų normą, kuri svyruos nuo 2,9 procento paskoloms iki 1 mln. Eur ir 2,46 procento paskoloms nuo 1 mln. Eur.
Šios paskolos bus teikiamos 36 mėn. laikotarpiu iki 2022 m. birželio 30 d., o išmokamos ne vėliau kaip iki 2022 m. liepos 31 d. Paskoloms bus taikomas iki 6 mėnesių atidėjimo laikotarpis, kurį bus galima pratęsti vieną kartą dar 6 mėn.
Tiesioginės COVID-19 paskolos investicijoms
Tiesioginę COVID-19 paskolą investicijoms galės gauti tik SVV subjektai, kurie norės įsigyti ir (ar) finansuoti nuosavą materialųjį ilgalaikį turtą (pvz., pastatus, įrenginius, įskaitant ir rekonstrukciją), įsigyti žemės (šiuo atveju investicija turės būti tiesiogiai susijusi su planuojamų gaminti produktų ar prekių gamyba arba paslaugų teikimu). Taip pat paskola galės būti skirta ir nematerialiajam ilgalaikiam turtui (pvz., patentams, licencijoms ar kitai intelektinei nuosavybei) finansuoti.
Vienam projektui finansuoti galės būti suteikta viena investicinė paskola, o maksimali suteiktų investicinių paskolų suma įmonei ir įmonių grupei (jei gavėjas priklauso įmonių grupei) arba verslininkui negalės viršyti 3 mln. Eur.
„Investicinių paskolų atveju bus būtinas ir privataus finansuotojo dalyvavimas, – atkreipia dėmesį K. Motiejūnas. – Privataus finansuotojo dalyvavimui bus prilyginamas ir paskolos gavėjo dalyvavimas finansavime nuosavomis lėšomis“. Todėl, anot K. Motiejūno, investicinių paskolų atveju labai mažai įmonei ir mažai įmonei ar verslininkui paskolos suma iš priemonei skirtų lėšų negalės viršyti 50 proc., o vidutinei įmonei – 40 proc. tinkamų finansuoti investicinio projekto išlaidų sumos.
Tiesioginių COVID-19 paskolų investicijoms palūkanos priklausys nuo paskolos trukmės ir svyruos nuo 0,1 iki 1,83 proc.
Investicijoms skirtos paskolos bus teikiamos 96 mėnesių laikotarpiui, išduodamos iki 2022 m. gruodžio 31 d., o paskola išmokama ne vėliau kaip iki 2023 m. gruodžio 31 d. Tais atvejais kai investicija įgyvendinama atliekant statybos ir (ar) rangos darbus (įskaitant ir rekonstrukciją) – ne vėliau kaip iki 2024 m. gruodžio 31 d. Paskoloms galės būti taikomas 24 mėn. atidėjimo laikotarpis.

Paraiškas gauti paskolą reikia pildyti INVEGOS svetainėje.

Atgal
Kitos naujienos
2024-06-20

Enterprise Europe Network Lietuva dalinasi – užsienio verslo pasiūlymai

  Įmonė iš Jungtinės Karalystės ieško partnerių, galinčių padėti vystyti vandenilio elektrolizės...
Plačiau
2024-06-18

Moldovos įmonė ieško partnerių

Moldovos Respublikos įmonė SAPICO, kurios prekinis pavadinimas yra Imcomvil Grup S.R.L., suinteresuota pradėti...
Plačiau
2024-06-18

Europos Komisija pristatė Bendrą Migracijos ir prieglobsčio pakto įgyvendinimo planą

Pasiekus istorinį susitarimą dėl Migracijos ir prieglobsčio pakto, imamasi priemonių, kad didelis ir sudėtingas...
Plačiau