Naujienos

Konstruktyvi ir verslui aktuali informacija.

Laikini kompensaciniai muitai importuojamoms elektrinėms transporto priemonėms

 

Europos Komisijos tyrime padaryta preliminari išvada, kad elektrinių transporto priemonių vertės grandinės Kinijoje gauna naudos dėl nesąžiningų subsidijų

Atlikdama tyrimą, Europos Komisija padarė preliminarią išvadą, kad elektrinių transporto priemonių su baterijomis vertės grandinė Kinijoje gauna naudos dėl nesąžiningų subsidijų, o tai kelia ekonominės žalos grėsmę ES elektrinių transporto priemonių su baterijomis gamintojams. Atliekant tyrimą taip pat nagrinėtos tikėtinos priemonių pasekmės ir poveikis elektrinių transporto priemonių su baterijomis importuotojams, naudotojams ir vartotojams Europos Sąjungoje.

Todėl Europos Komisija susisiekė su Kinijos valdžios institucijomis, kad aptartų šias išvadas ir išnagrinėtų galimus nustatytų problemų sprendimo būdus laikantis Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) taisyklių.

Dėl to Europos Komisija iš anksto atskleidė informaciją dėl laikinųjų kompensacinių muitų, kuriuos taikytų iš Kinijos importuojamoms elektrinėms transporto priemonėms su baterijomis, dydžio. Jei diskusijos su Kinijos valdžios institucijomis nepadėtų rasti veiksmingo sprendimo, šie laikinieji kompensaciniai muitai būtų taikomi nuo liepos 4 d. pateikiant garantiją (tokia forma, kokią turi nustatyti kiekvienos valstybės narės muitinė). Jie būtų renkami tik tuo atveju, jei būtų nustatyti galutiniai muitai, ir tik tada, kai jie būtų nustatyti.

Individualūs muitai, kuriuos Europos Komisija taikytų trims atrinktiems Kinijos gamintojams, būtų:

  • BYD: 17,4 proc.,
  • „Geely“: 20 proc.,
  • SAIC: 38,1 proc.

Kitiems elektrinių transporto priemonių su baterijomis gamintojams Kinijoje, kurie bendradarbiavo atliekant tyrimą, bet nebuvo atrinkti, būtų taikomas šis svertinis vidutinis muitas: 21 proc.

Visiems kitiems elektrinių transporto priemonių su baterijomis gamintojams Kinijoje, kurie nebendradarbiavo atliekant tyrimą, būtų taikomas šis kitiems eksportuotojams nustatytas muitas: 38,1 proc.

Procedūra ir tolesni veiksmai 

2023 m. spalio 4 d. Europos Komisija oficialiai inicijavo ex officio antisubsidijų tyrimą dėl importuojamų Kinijos kilmės keleivinių elektrinių transporto priemonių su baterijomis. Bet koks tyrimas turi trukti ne ilgiau kaip 13 mėnesių nuo jo inicijavimo. Laikinuosius kompensacinius muitus Europos Komisija gali paskelbti per 9 mėnesius nuo tyrimo inicijavimo (t. y. ne vėliau kaip liepos 4 d.). Galutinės priemonės turi būti nustatytos per 4 mėnesius nuo laikinųjų muitų nustatymo.

Gavus pagrįstą prašymą, galutiniame etape vienam elektrinių transporto priemonių su baterijomis gamintojui Kinijoje – „Tesla“ – gali būti taikoma individualiai apskaičiuota muito norma. Bet kuri kita į galutinę atranką neįtraukta Kinijoje gaminanti bendrovė, pageidaujanti, kad būtų ištirta jos konkreti padėtis, gali prašyti atlikti pagreitintą peržiūrą pagal pagrindinį antisubsidijų reglamentą iš karto po galutinių priemonių nustatymo (t. y. praėjus 13 mėnesių nuo tyrimo inicijavimo). Terminas tokiai peržiūrai užbaigti yra 9 mėnesiai.

Laikantis ES pagrindiniame antisubsidijų reglamente nustatytų procedūrų, informacija apie numatomą laikinųjų muitų dydį iki juos nustatant pateikiama visoms suinteresuotosioms šalims (įskaitant Europos Sąjungos gamintojus, importuotojus ir eksportuotojus bei jiems atstovaujančias asociacijas, Kinijos eksportuojančius gamintojus ir jiems atstovaujančias asociacijas ir kilmės ir (arba) eksporto šalį, t. y. Kiniją) ir ES valstybėms narėms. Ši informacija taip pat skelbiama Europos Komisijos interneto svetainėje.

Atrinktos bendrovės individualiai gavo informaciją apie su jomis susijusius skaičiavimus ir turi galimybę pateikti pastabų dėl jų tikslumo. Jei šiose galutinėse pastabose būtų pateikta pakankamai atsveriančių įrodymų, Europos Komisija gali peržiūrėti savo skaičiavimus pagal ES teisę.

Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje informacija

Atgal
Kitos naujienos
2024-07-15

Enterprise Europe Network Lietuva dalinasi – užsienio verslo pasiūlymai

  Prancūzai ieško partnerių HORIZON-CL5-2024-D2-02-02 kvietimui. Ieškomi partneriai, turintys patirties...
Plačiau
2024-07-12

Rūmų bendruomenės nariai lankėsi socialinėje įmonėje „Aksida“

  Liepos 12 dieną Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų (ŠPPAR) bendruomenę į svečius pasikvietė...
Plačiau
2024-07-11

Šiaurės verslo klubas varžėsi kartingų trasoje

  Liepos 10 dieną Šiaurės verslo vadovų klubas susitiko Šiaulių technologijų mokymo centro (ŠTMC)...
Plačiau