Naujienos

Konstruktyvi ir verslui aktuali informacija.

Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos prezidiumas nepritaria Vilniaus PPAR veiksmams

 

2023 m. spalio 4 d. Vilniuje vyko išplėstinis Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos (toliau – LPPARA) Prezidiumo posėdis, kuriame buvo pakviesta dalyvauti ir visa Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų taryba.

LPPARA prezidiumas, kurio nariais yra visų penkių, nepriklausomų, pagal Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų įstatymą, Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų (PPAR) prezidentai ir generaliniai direktoriai, taip pat ir LPPARA prezidentas, formuoja ir teikia bendrą visų Lietuvoje veikiančių rūmų nuomonę įvairiais verslo plėtros, verslo aplinkos gerinimo, užsienio prekybos ir ekonominės veiklos plėtojimo Lietuvoje klausimais.

Apgailestaujame, kad Vilniaus PPAR be priežasties ir paaiškinimo nedalyvauja asociacijos veikloje, neprisideda prie bendros pozicijos formavimo, nesiekia bendradarbiavimo su kitais Rūmais bei nevykdo asociacijos nario pareigų.

2023 m. spalio 4 d. posėdyje dalyvavę Prezidiumo nariai vienbalsiai nutarė dar kartą kreiptis į Vilniaus PPAR su prašymu paaiškinti, kodėl yra atsisakoma vykdyti finansinius įsipareigojimus Asociacijai, kodėl  yra nedalyvaujama LPPARA veikloje, nebendradarbiaujama su kitais LPPARA nariais ir LPPARA valdymo organais.

Posėdžio metu svarstytas klausimas dėl vienašališko Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų siekio keisti visų rūmų veiklą reglamentuojantį įstatymą, apie pakeitimų tikslą ir konkrečius įstatymo nuostatų pakeitimus neinformuojant visus rūmus vienijančios asociacijos bei kitų keturių: Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų, kartu vienijančių daugiau kaip 2 tūkst. įmonių – rūmų narių.

Dar š.m. liepos mėnesį LPPARA prezidiumas kreipėsi į Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmus,  prašydamas visų rūmų veiklą reglamentuojančio įstatymo keitimo klausimą perkelti į LPPARA, nes būtent ši asociacija vienija visus rūmus ir užtikrina visų LPPARA narių (rūmų) bendradarbiavimą, kuria bendrą rūmų požiūrį visų rūmų veiklos klausimais. Vienas iš LPPARA tikslų – užtikrinti visų Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų veiklos koordinavimą ir bendradarbiavimą, nuolatinį keitimąsi informacija ir patirtimi, formuoti bendrą visų rūmų požiūrį visais jiems ir verslui aktualiais klausimais.

Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos Prezidiumas pabrėžia, kad jokie teisės aktai nesuteikia teisės Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmams atstovauti visų rūmų interesams. Todėl, atsižvelgdamas į viešojoje erdvėje paskelbtą informaciją apie Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų vadovų susitikimą su Ekonomikos ir inovacijų viceministrais bei jame pristatytą visų Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų veiklą reglamentuojančio įstatymo keitimo iniciatyvą, LPPARA Prezidiumas teigia, kad ši iniciatyva yra vienašališka ir neatspindi visos Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų bendruomenės pozicijos.

LPPARA Prezidiumas tikisi, kad Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų taryba išgirs keturių – Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų poziciją, pateiks prašomus paaiškinimus, siekiant konstruktyvaus kylančių klausimų sprendimo.

Atgal
Kitos naujienos
2024-05-24

Mažosios įmonės energijos tiekimo sutartį gali nutraukti be jokio sutarties nutraukimo mokesčio

  Ar žinojote, kad namų ūkio vartotojai ir mažosios įmonės energijos tiekimo sutartį gali nutraukti be...
Plačiau
2024-05-23

Pasirašyta ES-Naujosios Zelandijos laisvosios prekybos sutartis

  Nuo 2024-05-01 įsigaliojo ES-NZ LPS. Įsigaliojusi laisvosios prekybos sutartis suteikia ES ir Lietuvos...
Plačiau
2024-05-23

Verslo misija į Siciliją ir kontaktų renginį „Food&Drinks Mission2Sicily 2024“

  Importuotojai, besidomintys itališku maistu ir gėrimais,  kviečiami dalyvauti verslo misijoje į Siciliją...
Plačiau