Naujienos

Konstruktyvi ir verslui aktuali informacija.

Skaitmeninis suverenumas

Siūlomu Lustų aktu Europos Komisija siekia spręsti puslaidininkių stygiaus problemą ir įtvirtinti Europos pirmavimą technologijų srityje.

Europos Komisija pasiūlė visapusį priemonių rinkinį, kuriuo siekiama užtikrinti ES tiekimo saugumą, atsparumą ir technologinį pirmavimą puslaidininkių technologijų ir prietaikų (angl. applications) srityje. Europos lustų aktas padidins Europos konkurencingumą ir atsparumą ir padės vykdyti tiek skaitmeninę, tiek žaliąją pertvarką.

Dėl pastarojo meto visuotinio puslaidininkių stygiaus buvo priverstos užsidaryti gamyklos įvairiuose sektoriuose – nuo automobilių iki sveikatos priežiūros prietaisų. Pavyzdžiui, 2021 m. automobilių sektoriaus gamyba kai kuriose ES valstybėse narėse sumažėjo trečdaliu. Tai dar ryškiau atskleidė itin didelę puslaidininkių vertės grandinės bendrą priklausomybę nuo labai riboto dalyvių skaičiaus sudėtingomis geopolitinėmis aplinkybėmis. O kartu paaiškėjo, kokia puslaidininkių svarba visai Europos pramonei ir visuomenei.

Įgyvendinant ES lustų aktą, bus sutelkta daugiau kaip 43 mlrd. EUR viešųjų ir privačiųjų investicijų ir bus nustatytos priemonės, kurios leistų išvengti būsimų tiekimo grandinių sutrikimų, jiems pasirengti, juos numatyti ir greitai į juos reaguoti kartu su ES valstybėmis narėmis ir tarptautiniais partneriais. Tai leis ES pasiekti savo tikslą iki 2030 m. padvigubinti turimą dabartinę rinkos dalį iki 20 proc.

Europos lustų aktas užtikrins, kad ES įgytų reikiamų priemonių, įgūdžių ir technologinių pajėgumų, kurių reikia norint pirmauti ne tik moksliniais tyrimais ir technologijomis, bet ir pažangiųjų lustų projektavimo, gamybos ir pakavimo srityse, taip pat užsitikrinti puslaidininkių tiekimą ir sumažinti priklausomybę. Pagrindiniai jo elementai:

  • Įgyvendinant Europos lustų iniciatyvą (ji yra didžioji Lustų akto finansinio paketo dalis), iki 2030 m. bus sutelkta 11 mlrd. EUR Europos Sąjungos ir ES valstybių narių viešųjų investicijų ir pritraukta daug privačiųjų investicijų. Šia iniciatyva siekiama sustiprinti ES puslaidininkių technologijų ir inovacijų pajėgumus ir užtikrinti Europos lyderystę lustų technologijų srityje vidutinės trukmės ir ilguoju laikotarpiu. Ji užtikrins, kad visoje Europoje būtų galima naudotis pažangiųjų puslaidininkių projektavimo priemonėmis, bandomosiomis naujos kartos lustų prototipų kūrimo linijomis ir pačių naujausių lustų technologijų novatoriško taikymo tyrimų laboratorijomis. Vykdant iniciatyvą taip pat bus kuriami kvantinių lustų pažangiųjų technologijų ir inžinerijos pajėgumai. Europos lustų iniciatyva bus įgyvendinama pagal Skaitmeninės Europos programą ir programą „Europos Horizontas“, daugumą jos veiksmų pavedant atlikti naujai ES lustų bendrajai įmonei.
  • Investuoti į naujus pažangius gamybos objektus yra būtina, norint Europos Sąjungoje užtikrinti tiekimo saugumą, tiekimo grandinės atsparumą, ekosistemų papildomą naudą ir sąveiką, kartu darant didelį teigiamą poveikį visai ekonomikai. Naujasis ES lustų fondas sudarys palankesnes sąlygas startuoliams gauti finansavimą, kad jiems būtų lengviau brandinti inovacijas ir pritraukti investuotojų. Jam priklausys ir speciali programos „InvestEU“ puslaidininkių nuosavo kapitalo investicijų priemonė, kurios parama veiklą plečiančioms įmonėms ir MVĮ palengvins jų rinkos plėtrą.
  • ES valstybių narių ir Europos Komisijos koordinavimo mechanizmas, kurį naudojant bus stebima puslaidininkių pasiūla, vertinama paklausa ir rengiamasi stygiaus atvejams. Jo paskirtis – stebėti puslaidininkių vertės grandinę renkant svarbią informaciją iš įmonių, kad būtų nustatyti pamatiniai trūkumai ir kliūtys. Juo naudojantis bus atliekamas bendras krizės vertinimas ir koordinuojami naujame neatidėliotinų priemonių rinkinyje numatyti veiksmai, kurie yra būtini. Mechanizmas taip pat sudarys sąlygas greitai ir ryžtingai reaguoti kartu, pasinaudojant visomis nacionalinėmis ir ES priemonėmis.

Europos Komisija taip pat siūlo papildomą rekomendaciją ES valstybėms narėms. Ši priemonė leistų iškart pradėti naudoti ES valstybių narių ir Europos Komisijos koordinavimo mechanizmą, t. y. jau dabar būtų galima aptarti ir priimti sprendimus dėl savalaikių ir proporcingų reagavimo į krizes priemonių.

Europos Komisijos pasiūlymus dėl Europos lustų akto pagal įprastą teisėkūros procedūrą turės svarstyti Europos Parlamentas ir ES valstybės narės. Jei reglamentas bus priimtas, jis bus tiesiogiai taikomas visoje ES.

Atgal
Kitos naujienos
2024-07-18

„Narys pas narį“: rūmų bendruomenei prisistatė UAB „TVC Solutions“

  Liepos 18 d. Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų (ŠPPAR) bendruomenė lankėsi svečiuose pas rūmų...
Plačiau
2024-07-18

ŠPPAR surengti mokymai, skirti pardavimų vadybininkams

  Liepos 17 d. Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmuose (ŠPPAR) surengti vienos dienos mokymai tema...
Plačiau
2024-07-18

Šiaulių verslo ir politikos atstovai dalyvavo susitikime su VMI

  Liepos 17 d. verslo asocijuotos struktūros ir Šiaulių regiono politikai dalyvavo susitikime su Valstybinės...
Plačiau