Projektai

Peržiūrėkite šiuo metu įgyvendinamus ir įgyvendintus projektus.

BIT – bendradarbystė, inžinerija, technologijos

Projektas „BIT – bendradarbystė, inžinerija,technologijos“ skirtas sukurti erdvę Šiaulių m. gyventojų verslumo skatinimui ir pagalbai jauno verslo subjektams. BIT veiks verslumo skatinimo platforma: informavimas, konsultavimas verslo pradžios, steigimo, vystymo, eksporto ir kitais verslo klausimais, vyks mokymai, „verslas – verslui“ veiklos bei seminarai, įgalinantys pasitikėti savimi planuojant ir imantis nuosavo verslo, įveikiant iššūkius ir pan. Išskirtina tai, kad seminarų vedimui ir žinių dalijimuisi bus pasitelkiami sėkmingai veikiantys verslininkai. Jaunimui vyks verslumo skatinimo festivalis MAKE’ATONAS „Nuo idėjos iki verslo“. BIT bus teikiama pagalba jauno verslo subjektams vystytis: mentorystė ir verslo pradžiai reikalinga įranga IT programavimo, dizaino, reklamos gamybos, fotografijos srityse. Projektas prisidės prie Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo.

Projekto tikslas –  bendradarbystės, inžinerijos ir technologijų (BIT) erdvė Šiaulių m. gyventojų verslumo skatinimui ir pagalbai jauno verslo subjektams.

Uždavinys – didinti Šiaulių miesto gyventojų verslumą ir aktyvumą darbo rinkoje, teikti pagalbą jauno verslo subjektams.

Veiklos:

1. Verslumo skatinimo platforma siekiantiems kurti verslą.

2. Pagalbos teikimas jauno verslo subjektams.

Projekto tikslinės grupės:

1. Darbingi Šiaulių miesto gyventojai, ketinantys pradėti verslą.

2.  Jauno verslo subjektai – ne ilgiau kaip 2 metus veikianti labai maža įmonė arba savarankišką darbą vykdantis fizinis asmuo, atitinkantys Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme apibrėžtą smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto sampratą. Laikoma, kad labai maža įmonė veikia ne ilgiau kaip 2 metus, jei ši įmonė ne anksčiau kaip prieš 2 metus yra įregistruota Juridinių asmenų registre.

Projekto vertė– 139.060,66 Eur (skiriamas finansavimas 115 000 Eur)

Projekto trukmė – 22 mėnesiai (2020 m. – 2022 m.)

Projekto numeris – Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0459

Pirmoji mentorystės sesija – UAB „LAUREMA“

Sėkmingas vidines patirtis nuo šiol įdarbinsime kuriamoje pagalbos jaunam verslui ir verslumo skatinimo erdvėje BIT. Čia mentorystės pagalba formuosime ir puoselėsime dalinimosi kultūrą: patyrę verslininkai, įvairių sričių specialistai neatlygintinai dalinsis savo žiniomis ir patirtimi su progreso savo versle siekiančiais jaunaisiais verslininkais.

Įkvepiančią pradžią patirčių mainų eko sistemai davė Jūratė Kasperavičienė UAB „Laurema“ vadovė, sukaupusi ilgametę mentorystės patirtį. Jauniesiems verslininkams Jūratė pažėrė daugybę įžvalgų bei patarimų, įspėjo ko vengti, ką reikėtų primygtinai atlikti norint judėti pirmyn ir kryptingiau išnaudoti turimą vidinį potencialą.

 

Sėkmingas vidines patirtis toliau įdarbiname kuriamoje pagalbos jaunam verslui ir verslumo skatinimo erdvėje BIT. Mentorystės sesijos tęsiasi. Šį kartą savo patirtimi dalijosi entuziastingi, veiklūs bei sėkmingi MB “Veksita“ įkūrėjai. Naujai startuojantiems verslininkams – programuotojams kompiuterinių tinklų infrastruktūros paslaugas teikianti įmonė atsakė į iškilusius probleminius klausimus, pasidalijo patirtimi su kokiais sunkumais ir pačiai įmonei teko susidurti verslo pradžioje, kokiais būdais visa tai buvo sprendžiama. „#Veksitos“ vadovas Ignas Gečas pripažįsta, kad naujai įmonei įsitvirtinti rinkoje nelengva, ypač kai tenka konkuruoti su stambiais tos pačios srities „rykliais“, o tokios konsultacijos gali padėti išvengti klaidų, kurias paprastai daro žengiantieji pirmus žingsnius versle.

 

 

Mentoriaus vaidmuo – įgalinti jaunus verslininkus atskleisti potencialą, judėti teisinga linkme, kelti probleminius klausimus, rasti atsakymus, priimti strateginius sprendimus, įsivertinti sėkmes ir iššūkius.Tai padėjo išsiaiškinti nuolat augančios, tobulėjančios, veržlios kompanijos Telia Lietuva atstovas, kuris ir dalinosi patirtimi IT srityje.

 

 

Atgal