Projektai

Peržiūrėkite šiuo metu įgyvendinamus ir įgyvendintus projektus.

Konkurencingų žmogiškųjų išteklių plėtra SVV įmonėse

Dirbančiųjų gebėjimų asimetrija, negebėjimas prisitaikyti prie nuolat kintančių verslo poreikių bei pažangių technologijų riboja įmonių konkurencingumą tiek gamybos, tiek ir paslaugų sektoriuje. Projekto tikslas –skatinti nuolatinį SVV darbuotojų kvalifikacijos lygio palaikymą.

 

Atgal