Projektai

Peržiūrėkite šiuo metu įgyvendinamus ir įgyvendintus projektus.

Sektorinių kompetencijų ugdymas apdirbamosios gamybos įmonėse

Projekto tikslas – užtikrinti nuolatinį įmonių darbuotojų kvalifikacijos lygio palaikymą.

Projekto esmė: darbuotojų darbo produktyvumas yra vienas pagrindinių veiksnių, lemiančių įmonių konkurencingumą. Atsirandančios naujos technologijos ir inovacijos nuolat verčia darbuotojus taikytis prie pokyčių, ieškoti galimybių tobulinti esamą kompetenciją ir įgūdžius bei įgyti papildomų žinių. Be to, mokymo įstaigas baigusiems specialistams trūksta praktinio pasirengimo įgūdžių, turėdami formalią kvalifikaciją jiems dažnai trūksta pasirengimo dirbti darbo vietose, kur reikia papildomų specifinių kompetencijų, o tai tiesiogiai įtakoja jų galimybes atlikti pavestą darbą. Siekiant spręsti minėtas problemas ir norint užtikrinti darbuotojų nuolatinį kvalifikacijos lygio palaikymą, įgyvendinamas projektas, kurio metu bus sudaroma galimybė apdirbamosios gamybos įmonių darbuotojams gauti aukščiausios kokybės mokymus, skirtus sektorinėms kompetencijoms, tiesiogiai susijusioms su esamomis ir būsimomis darbuotojo pareigomis, ugdyti.

Laukiami rezultatai: Projekto metu suteikti aukščiausios kokybės mokymai darbuotojams bus aktualūs dar ne vienerius metus, įgytos žinios ir kompetencijos padės spręsti apdirbamosios pramonės įmonių darbuotojų kvalifikacijos lygio problemas, užtikrins efektyvų įgytų žinių panaudojimą darbo vietoje, skatins darbuotojų darbo našumo didėjimą.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę „Kompetencijos LT“.

Projekto numeris – 09.4.3-ESFA-K-814-0007

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2019 – 2022 metai
Projekto vertė – 376125,30 Eur

Projekto paramos dydis – 246426,92 Eur

 

Atgal