Projektai

Peržiūrėkite šiuo metu įgyvendinamus ir įgyvendintus projektus.

Darbuotojų mokymai pameistrystės forma Šiaulių regiono apdirbamosios pramonės įmonėse

Projekto tikslas – padidinti dirbančių žmogiškųjų išteklių konkurencingumą, užtikrinant galimybes prisitaikyti prie ūkio poreikių.

Atsirandančios naujos technologijos ir inovacijos nuolat verčia įmonių darbuotojus taikytis prie pokyčių, tobulinti esamas žinias ir įgyti naujas kvalifikacijas. Mokymus pameistrystės forma baigusiems darbuotojams licencijuotas profesinio mokymo teikėjas išduos mokymų baigimo pažymą, kuriuo įgytos kompetencijos bus pripažintos kaip profesinės kvalifikacijos dalis.

Projektas Nr. 09.4.3-ESFA-K-827-02-0002

Finansuojama iš Europos socialinio fondo

Projekto vykdytojas: UAB “Grafų baldai”

Projekto partneriai: UAB “Antrocelas”, UAB “Avastata”, UAB “Henris”, UAB Idėjų alėja, UAB “LBI”, UAB “AL Construction”, Astijaus Jasaičio gintaro dirbinių įmonė “Napoleonas”, UAB “Pramuštgalvis”, UAB “Verbūnų duona”, UAB “Vibaltpega”, UAB “Vija idėja”, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai

Atgal