Projektai

Peržiūrėkite šiuo metu įgyvendinamus ir įgyvendintus projektus.

Kultūrinių ir kūrybinių industrijų sektoriaus įmonių eksporto skatinimas Šiaulių regione

Projekto tikslas –  skatinti kultūrinių ir kūrybinių industrijų sektoriaus įmones naujų užsienio rinkų paieškai ir esamų rinkų plėtrai.
Projekto esmė: Kultūrinių ir kūrybinių industrijų sektoriaus įmonės jaučia stiprėjančią tarptautinę konkurenciją, todėl ypatingai aktualus tampa gebėjimas kurti ir eksportuoti tarptautiniu mastu konkurencingus gaminius bei paslaugas. Deja, lyginant su kitomis panašaus dydžio ir išsivystymo lygio valstybėmis, Lietuvos įmonių vietinės kilmės prekių eksporto apimtys yra mažos, o jų augimo tendencijos, nors šiuo metu ir teigiamos, nėra pakankamos itin geram rezultatui pasiekti. Tuo tikslu būtina imtis priemonių, skatinančių įmones, kuo daugiau dėmesio skirti užsienio rinkų įsisavinimui ir plėtrai.

Projektas įgyvendinamas 2014 – 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonė „Naujos galimybės LT“. Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto vertė– 265 886,23EUR (skiriamas finansavimas 200 000 Eur)

Projekto trukmė –  (2018 m. – 2022 m.)

Projekto pavadinimas – Kultūrinių ir kūrybinių industrijų sektoriaus įmonių eksporto skatinimas Šiaulių regione

Projekto numeris – 03.2.1-LVPA-K-801-04-0006

 

Atgal