Projektai

Peržiūrėkite šiuo metu įgyvendinamus ir įgyvendintus projektus.

Lakes connect

(Ežerų apsauga suinteresuotų organizacijų bendradarbiavimo tinklo kūrimas Baltijos jūros turistiniuose regionuose)

2021-2027 Interreg BSR programa

Projekto partneriai iš Lietuvos, Lenkijos ir Latvijos bendradarbiauja, siekdami pagerinti ežerų vandens kokybę turistiniuose regionuose ir atlikdami ežerų užterštumo mikroplastiku tyrimus, rezultatų analizę bei rekomendacijas.

Projekto numeris #S008

Partneriai: Varšuvos universitetas, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai, Latvijos vandens ekologijos institutas, Didžiųjų Mozūrų ežerų apsaugos fondas, Gulbenės savivaldybė

Įgyvendinant projektą bendradarbiaujama, siekiant išlaikyti ar pagerinti ežerų vandens kokybę turistiniuose regionuose. Veiklose dalyvauja trijų Baltijos šalių (Lenkijos, Lietuvos ir Latvijos) mokslo, nevyriausybinių organizacijų ir įvairaus valdymo lygio valdžios institucijų atstovai. Projekto tikslas – sukurti tinklaveikos centrą institucijoms ir asmenims, suinteresuotiems žiniomis pagrįstais sprendimais, ribojančiais turizmo poveikį vidaus vandenų kokybei. Svarbiausias projekto tikslas – kurti pasitikėjimą, siekiant didinti informuotumą apie ežerų taršą ir tvarią turizmo plėtrą. Mokslininkų bendradarbiavimas su vietos valdžios institucijomis ir kitomis organizacijomis vis dar nepakankamas. Užmezgus pasitikėjimu grįstus santykius bus galima geriau atpažinti realias problemas, su kuriomis susiduria, pavyzdžiui, vietos valdžios institucijos, bendruomenės, ir ieškoti žiniomis pagrįstų sprendimų. Tarptautinis bendradarbiavimas sudarys sąlygas keistis patirtimi ir plėtoti gerąją praktiką bendradarbiaujant įvairių valdymo lygmenų valdžios institucijoms su mokslo bendruomene ir kitomis organizacijomis. Įgyvendinant projektą, mokslinių tyrimų padaliniai atliks bandomąjį pasirinktų vandens telkinių vandens kokybės tyrimą. Lietuvoje numatyti Telšių rajono ežerai: Mastis, Lukštas ir Germantas. Preliminari ežerų turizmo sąlygotos taršos inventorizacija leis geriau identifikuoti šaltinius ir pagilins vietos valdžios institucijų žinias apie turizmo poveikį vandens kokybei.

Įgyvendinimo laikotarpis: 2022 m. spalio mėn. – 2024 m. gegužės mėn.

Projekto biudžetas: 470 000 eurų, ŠPPAR biudžetas: 100 400 eurų

Atgal