Projektai

Peržiūrėkite šiuo metu įgyvendinamus ir įgyvendintus projektus.

PULSE

Partneriai iš šešių šalių (Estijos, Suomijos, Vokietijos, Latvijos, Lietuvos, Ispanijos) įgyvendina „Erasmus +“ strateginės partnerystės projektą Suaugusiųjų mokymosi galimybių skatinimas į išmanias specializacijas orientuotose mažose ir vidutinėse įmonėse“ PULSE (2019-1-LV01-KA204-060403).

Projekto tikslas – sukurti novatoriškus aukštos kokybės lanksčius suaugusiųjų mokymosi būdus, skirtus į išmanias specializacijas orientuotoms MVĮ.

Tikslinė grupė ir suinteresuotosios šalys: suaugusiųjų švietimo kūrėjai ir teikėjai, į intelektualią specializaciją orientuotų MVĮ žmogiškųjų išteklių plėtros specialistai, viešosios įstaigos atsakingos už švietimo orientavimą ir konsultavimą, ankstesnio mokymosi pripažinimo įstaigos, darbdavių asociacijos, profesinės sąjungos, prekybos pramonės ir amatų rūmai, suaugusiųjų švietimo asociacijos.

Trukmė: 2019 – 2021

2022 m. vasario 25 d.

Į PAŽANGIAS SPECIALIZACIJAS ORIENTUOTŲ SUAUGUSIŲJŲ MOKYMOSI GALIMYBIŲ SKATINIMAS MAŽOSE IR VIDUTINĖSE ĮMONĖSE (PULSE) Metodologijos taikymo gairės

Mokymosi ir kompetencijų plėtros galimybės mažoms ir vidutinėms įmonėms

2022 m. vasario 15 d.

Žmogiškųjų išteklių kompetencijos yra verslo sėkmės garantas. Nuo dirbančiųjų gebėjimų priklauso įmonės sėkmė konkurencinėje aplinkoje. Būtent darbuotojai savo žiniomis bei gebėjimais didina įmonės konkurencinį pranašumą, kuria vertę. Nei viena įmonė nepasieks savo veiklos aukštumų neturėdama kompetentingų žmogiškųjų išteklių. Žmogiškųjų išteklių kompetencija didėja tuomet, kai darbuotojai nuolat mokosi, patys kuria naujas žinias ir jomis dalijasi. Kaip užtikrinti, kad įmonėje dirbantys darbuotojai turėtų visas reikalingas kompetencijas?

Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai įgyvendina Erasmus+ projektą „Suaugusiųjų mokymosi galimybių skatinimas į išmanias specializacijas orientuotose mažose ir vidutinėse įmonėse (PULSE)“. Siekiant didinti MVĮ kompetencijas, projekto įgyvendinimo metu analizuotos darbuotojų mokymų problemos, dalintasi patirtimi ir gerąja praktika, praktiškai išbandyti metodai, kaip didinti turimų žmogiškųjų išteklių potencialą ir motyvaciją.

Kviečiame gamybos sektoriaus mažas ir vidutines įmones (ypač veikiančias baldų ir medienos, plastiko, metalo apdirbimo ir gaminių gamybos srityse) susipažinti su projekto metu parengtais įrankiais bei dalyvauti įmonių konkurencingumą didinančiuose mokymuose. Daugiau informacijos el.p. siauliai@chambers.lt arba mob. tel. 8 620 34234

Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai yra stipriausia asocijuota verslo struktūra regione, turinti bene didžiausią realiai veikiančių narių skaičių. Daugiau nei 30 metų buriame tiek jauną, tiek brandų verslą aktyviai bendrystei, atstovaujame ir giname verslo interesus regione ir Lietuvoje. Pasitelkiant šiuolaikines vadybos, technologijų ir žmogiškąsias kompetencijas esame bene pažangiausia, stipriausia, lyderiaujanti verslo bendruomenė Šiaurės Lietuvos regione.

Atstovaudami savo nariams, padedame plėsti tarptautinius ekonominius ryšius su užsienio partneriais, didinti prekių eksportą ir lietuviškų prekių patekimą į užsienio rinkas, pritraukti tiesiogines užsienio investicijas. Didelį dėmesį skiriame palankios verslui aplinkos kūrimui regione, verslumo skatinimui ir socialinio dialogo stiprinimui.

 

Pasirengimas naujų veikimo būdų išbandymui
2021 m. rugpjūčio 26 d.

Pokytis, virsmas, kaita – procesai nešantys daug nerimo, nestabilumo, abejonės, tačiau tuo pat metu kuriantys galimybes, perspektyvas, naujus veikimo būdus. Ypač dabar – globalių pokyčių sąlygomis, esame priversti visa tai išgyventi praktiškai ir realiu laiku. Organizacijų ir komandų valdymas aukšto neapibrėžtumo laikais reikalauja kitokio algoritmo, kitokio dėmesingumo ir kitokių priemonių. Kaip valdyti komandas pokyčių metu Verslui naudingomis žiniomis, patirtimi ir praktiniais patarimais dalijosi Ugnius Savickas, vienas iš REVIVE metodo kūrėjų. Smalsu, kokias išvadas padarė seminaro dalyviai.

Organizacijos nėra – yra žmonės Organizacijos nesikeičia – keičiasi joje dirbantys žmonės Todėl minkštosios kompetencijos, tokios kaip smalsumas, gebėjimas įsiklausyti ir kalbėtis, kūrybiškumas, empatija ir pan. verslo pasaulyje įgauna vis didesnę svarbą.

#all4one #PULSE

Erasmus+ projektas „Suaugusiųjų mokymosi galimybių skatinimas į išmanias specializacijas orientuotose mažose ir vidutinėse įmonėse

 

Vadovų ir HR specialistų patirtinis susitikimas
2021 m. rugsėjo 14 d.

Žmogiškieji ištekliai išlieka vienu pagrindinių ir svarbiausių veiksnių sėkmingai veikiančių organizacijų veikloje, todėl kiekvienoje organizacijoje turi būti vertinamas darbuotojų kompetentingumas ir formuojama kompetencijų valdymo sistema. Pagrindinis darbuotojų veiklos vertinimo tikslas – skatinti darbuotojus siekti veiklos sėkmės, kurti papildomų prielaidų jų darbo našumui didinti. Tinkamas darbuotojų vertinimas yra vienas svarbiausių įmonės augimo veiksnių.

Dėkojame UAB Baltik vairas HR konsultantei – ekspertei Irenai Pupėnienei už dalijimąsi gerąja patirtimi – kaip personalo kompetencijas sudėti į gražias ir tvarkingas lentynas – įmonėje taikomos įgūdžių matricos pristatymą.

INTUS Windows LT; Medicinos linija UAB; VENTMATIKA; Armetlina UAB; Baltic Champs; ROL Lithuania UAB; Šiaulių darbo rinkos mokymo centras; Grafų Baldai; Metal Production; Personalo valdymo sistemos; RTVMC – Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras; Rekyva AB; Bodesa, UAB; TVC Solutions UAB; Armetlina UAB; Šiaulių karjerai UAB.

#all4one #PULSE

Erasmus+ projektas „Suaugusiųjų mokymosi galimybių skatinimas į išmanias specializacijas orientuotose mažose ir vidutinėse įmonėse“ PULSE

Tarptautinis partnerių susitikimas
2022 m. vasario 3 d.

Baigiantis „Į pažangias specializacijas orientuotų suaugusių mokymosi galimybių skatinimas mažose ir vidutinėse įmonėse (PULSE)“ projektui vasario 2-3 d. Sevilijoje vyko tarptautinis partnerių susitikimas. Aptarti projekto rezultatai, likę nuveikti darbai.

Atgal