Projektai

Peržiūrėkite šiuo metu įgyvendinamus ir įgyvendintus projektus.

REIKALINGIAUSIOS PROFESIJOS ŠIAULIŲ IR TELŠIŲ REGIONUOSE

Regionuose veikiančių įmonių plėtrai, naujų verslų ir investicijų pritraukimui ypač svarbus kokybiškas verslo ir mokslo bendradarbiavimas, sąlygojantis regionui aktualių studijų ir profesinio mokymo programų plėtojimą bei kvalifikuotos darbo jėgos užtikrinimą. Kad studijų bei profesinio ugdymo sistema atlieptų rinkos poreikius, būtinos regionų poreikio ateities prognozės, tačiau iki šiol nei nacionaliniuose, nei moksliniuose tyrimuose atskiro regiono situacija ir poreikiai nebuvo analizuoti, o regione veikiančios nacionalinės ir savivaldos institucijos, asocijuotos verslo struktūros ir verslo subjektai, neturėdami priėjimo prie nacionaliniu mastu renkamų duomenų, neatlieka regiono žmogiškųjų išteklių struktūros analizės. Siekdami identifikuoti realų specialistų ir kvalifikuotų darbininkų poreikį, savo jėgas suvienijo Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai, regiono įmonės, tiesioginių užsienio investicijų plėtros agentūra „Investuok Lietuvoje“, savivaldos institucijos. Šių bendrų pastangų rezultatas – įmonių apklausa Šiaulių ir Telšių regionuose.

REZULTATŲ SANTRAUKA

ŠPPAR Reikalingiausių profesijų tyrimas Šiaulių ir Telšių apskrityse

Atgal