Projektai

Peržiūrėkite šiuo metu įgyvendinamus ir įgyvendintus projektus.

Šiaulių regiono MVĮ eksporto apimčių didinimas

Įmonių augimas ir verslo plėtra tiesiogiai priklauso nuo gebėjimo kurti ir eksportuoti tarptautiniu mastu konkurencingus gaminius bei paslaugas. Pandemija, geopolitiniai įvykiai ir pastarojo laikotarpio neapibrėžtumai stipriai apribojo įmonių planus ir galimybes eksportuoti, išbalansavo vidaus ir išorės paklausą, sutrikdė tiekimo grandines. Visa tai sąlygoja mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ), vykdančių ir/ ar planuojančių vykdyti eksportą, poreikį ieškoti naujų rinkų, didinti eksporto apimtis esamose.

Siekiant padėti MVĮ atverti naujas tarptautines rinkas bei sudaryti sąlygas didinti pardavimus jau užimamose, inicijuojamas projektas, kurio metu bus organizuojamos išvykstamosios verslo misijos. MVĮ, įtraukiant labai mažas bei nuo karantino apribojimų nukentėjusias įmones, dalyvaus įvairiose pasaulio šalyse vyksiančiose tarptautinėse parodose ir verslo misijose, kur pristatys savo produkciją, ieškos bendradarbiavimo galimybių, naujų ryšių su klientais ar partneriais. Aktyvus dalyvavimas parodose bei verslo misijose turės reikšmingą poveikį MVĮ žinomumo didinimui, klientų ir partnerių kontaktų išplėtimui, užimamų pozicijų esamose rinkose stiprinimui bei konkurencingumo naujose rinkose užtikrinimui. Šios veiklos tiesiogiai prisidės prie projekte dalyvaujančių MVĮ žinomumo tarptautinėse rinkose didinimo, eksporto pajamų augimo bei suteiks galimybę užsitikrinti sėkmingą plėtrą ir skverbimąsi į naujas užsienio rinkas. Visai tai stiprins jų konkurencinį pranašumą.

Projekto tikslas –  skatinti labai mažas, mažas ir vidutines įmones kuo daugiau dėmesio skirti naujų užsienio rinkų paieškai ir esamų rinkų plėtrai

Projektas įgyvendinamas 2014 – 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonė „Naujos galimybės LT“. Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto vertė– 211 737,92 EUR (skiriamas finansavimas 158 518,86 Eur)

Projekto trukmė –  (2022 m. 07 mėn.– 2023 m. 10 mėn.)

Projekto pavadinimas – „Šiaulių regiono MVĮ eksporto apimčių didinimas“

Projekto numeris – Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-06-0013

Atgal