Projektai

Peržiūrėkite šiuo metu įgyvendinamus ir įgyvendintus projektus.

Šiaulių regiono pramonės įmonių eksporto apimčių didinimas

Projekto tikslas – skatinti įmones naujų užsienio rinkų paieškai ir esamų rinkų plėtrai.
Projekto esmė: Lietuvos įmonių augimas ir verslo plėtra tiesiogiai priklauso nuo įmonių gebėjimo kurti ir eksportuoti tarptautiniu mastu konkurencingus gaminius bei paslaugas. Deja, lyginant su kitomis panašaus dydžio ir išsivystymo lygio valstybėmis, Lietuvos įmonių vietinės kilmės prekių eksporto apimtys yra mažos, o jų augimo tendencijos, nors šiuo metu ir teigiamos, nėra pakankamos itin geram rezultatui pasiekti. Nepaisant pastaruoju metu pastebimo pardavimų augimo, esant labai ribotai vidaus rinkai, įmonės išlieka pažeidžiamos vidutinėje ir ilgalaikėje perspektyvoje, todėl greta kitų priemonių, skatinančių jas kurti naujus ar tobulinti esamus produktus, didinti produktyvumą, būtina imtis priemonių, skatinančių įmones, kuo daugiau dėmesio skirti užsienio rinkų įsisavinimui ir plėtrai.

Projektas įgyvendinamas 2014 – 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonė „Naujos galimybės LT“. Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto vertė– 398 823,00 EUR (skiriamas finansavimas 300 000 Eur)

Projekto trukmė –  (2018 m. – 2023 m.)

Projekto pavadinimas – Šiaulių regiono pramonės įmonių eksporto apimčių didinimas

Projekto numeris – 03.2.1-LVPA-K-801-03-0005

Atgal