Projektai

Peržiūrėkite šiuo metu įgyvendinamus ir įgyvendintus projektus.

Statybos įmonių klasterio bendro produkto vystymas eksporto rinkose

Projekto tikslas – didinti statybų ir susijusių sektorių įmonių tarptautiškumą.

Projekto esmė: Lietuvos statybos sektoriaus ir susijusioms įmonėms sunku integruotis į tarptautines rinkas su nežinomu prekės ženklu, mažos ir vidutinės įmonės dėl pajėgumų stokos nepajėgia vykdyti stambių užsakymų, todėl negali pritraukti stambių pirkėjų, įmonės, veikdamos individualiai, yra nepajėgios optimizuoti visų produktų kūrimo ciklo grandžių, kai mažaaukščio ar daugiaaukščio namo statybai „iki rakto“ yra reikalingos skirtingų sričių dedamosios (koncepcijos kūrimas, projektavimas, statybos darbų vykdymas, dizainas, baldų gamyba ir kt.), todėl nėra sukuriami didelės pridėtinės vertės produktai. Siekiant spręsti minėtas problemas ir norint pašalinti pagrindines statybų sektoriaus ir susijusių įmonių konkurencingumą ribojančias priežastis bei palengvinti įsiliejimą į dideles užsienio rinkas, statybų klasteris vykdo jam priklausančių įmonių sinergija paremtas veiklas, nukreiptas į naujų eksporto rinkų, tarptautinių tinklų paiešką, produkcijos pritaikymą užsienio rinkoms, naujų klientų užsienio rinkose paiešką ir kt. Klasteryje persipina paslaugų ir gamybos sektorių įmonės, galinčios savo pačių pagamintą lietuviškos kilmės produkciją integruoti į namų statybos „iki rakto“ pridėtinės vertės kūrimo grandines. Visa tai padės spręsti klasterio įmonių tarptautiškumo iššūkius, užtikrins efektyvų įmonių dalyvavimą kiek galima pilnesnėje produkcijos vertės kūrimo grandinėje ar jos svarbiausiuose etapuose, padės populiarinti lietuviškus prekės ženklus užsienio rinkose, skatins klasterio įmonių eksporto didėjimą.

Atgal