Projektai

Peržiūrėkite šiuo metu įgyvendinamus ir įgyvendintus projektus.

ReNutriWater

ReNutriWater – Uždaros vietinės vandens sistemos, recirkuliuojant maistingąsias medžiagas ir vandenį bei panaudojant juos gamtoje 

Dėl klimato kaitos ir aplinkos taršos vandens išteklių taupymas labai svarbus ir Baltijos jūros regione. Dėl klimato kaitos ir didėjančios aplinkos taršos Baltijos jūros regione gėlas vanduo įgyja vis didesnę vertę. Nepaisant intensyvaus pirminio valymo, daugelyje šalių gėlas vanduo vis dar išleidžiamas po vienkartinio panaudojimo. Dėl tokios praktikos švaistomi pinigai, energija ir žmonių darbas. Antrinio nuotekų vandens panaudojimo praktika kelia tam tikrų sunkumų dėl specifinių regeneruoto vandens kokybės reikalavimų. Projekto tikslas – išsiaiškinti, kaip sumažinti potencialiai žalingo nevalytų nuotėkų iš nuotekų valymo įrenginių poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai riziką. Vietos valdžios institucijos ir privatūs subjektai regeneruotą vandenį galėtų naudoti įvairiems tikslams, pavyzdžiui, gatvėms valyti, automobilių plovykloms, fontanams ir tvenkiniams papildyti, rekreacinėms teritorijoms laistyti, augalams, o tinkamai išvalius – ir buitinėms reikmėms. Svarbiausia yra sukurti sprendimus, kaip išgauti saugų vartojimui vandenį, kuriame nėra patogenų ir kenksmingų mikromedžiagų, kuriame yra tinkamas maistinių medžiagų augalams kiekis. Taip pat labai svarbu įveikti visuomenėje paplitusį pasidygėjimo faktorių. Rizikos įvertinimas yra būtina priemonė siekiant sukurti veiksmingus apsauginius barjerus. Šiuo projektu siekiama verslui ir regionui palengvinti iššūkius, pasitinkant politinius sprendimus dėl pakartotinio vandens naudojimo Europos sąjungoje, pereinant prie žiedinės ekonomikos.

Projekto metu bus vykdomi 8 skirtingi bandomieji projektai, kurių metu bus tiriami apdorotų nuotekų kokybiniai rodikliai ir panaudojimas. Bus sukurta „WaterSafe“ IT priemonė ir saugaus pakartotinio vandens naudojimo vadovas.

Projekto partneriai:

Pagrindinis projekto partneris yra Lenkijos vandens ūkio rūmai. Iniciatyvoje dalyvauja 13 projekto partnerių iš penkių šalių: Lenkijos, Suomijos, Latvijos, Lietuvos ir Danijos.

Projekto trukmė: 2023 m. sausis – 2025 m. gruodis.

Bendras projekto biudžetas – 3, 85 mln. eurų. Šiaulių PPAR dalis 233 400 eurų. Tai Europos Sąjungos Interreg Baltijos jūros regiono programos finansuojamas projektas.

Daugiau informacijos apie projektą galima rasti projekto interneto svetainėje: https://interreg-baltic.eu/project/renutriwater/

Atgal