Projektai

Peržiūrėkite šiuo metu įgyvendinamus ir įgyvendintus projektus.

ReNutriWater

ReNutriWater – Uždaros vietinės vandens sistemos, recirkuliuojant maistingąsias medžiagas ir vandenį bei panaudojant juos gamtoje 

Dėl klimato kaitos ir aplinkos taršos vandens išteklių taupymas labai svarbus ir Baltijos jūros regione. Dėl klimato kaitos ir didėjančios aplinkos taršos Baltijos jūros regione gėlas vanduo įgyja vis didesnę vertę. Nepaisant intensyvaus pirminio valymo, daugelyje šalių gėlas vanduo vis dar išleidžiamas po vienkartinio panaudojimo. Dėl tokios praktikos švaistomi pinigai, energija ir žmonių darbas. Antrinio nuotekų vandens panaudojimo praktika kelia tam tikrų sunkumų dėl specifinių regeneruoto vandens kokybės reikalavimų. Projekto tikslas – išsiaiškinti, kaip sumažinti potencialiai žalingo nevalytų nuotėkų iš nuotekų valymo įrenginių poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai riziką. Vietos valdžios institucijos ir privatūs subjektai regeneruotą vandenį galėtų naudoti įvairiems tikslams, pavyzdžiui, gatvėms valyti, automobilių plovykloms, fontanams ir tvenkiniams papildyti, rekreacinėms teritorijoms laistyti, augalams, o tinkamai išvalius – ir buitinėms reikmėms. Svarbiausia yra sukurti sprendimus, kaip išgauti saugų vartojimui vandenį, kuriame nėra patogenų ir kenksmingų mikromedžiagų, kuriame yra tinkamas maistinių medžiagų augalams kiekis. Taip pat labai svarbu įveikti visuomenėje paplitusį pasidygėjimo faktorių. Rizikos įvertinimas yra būtina priemonė siekiant sukurti veiksmingus apsauginius barjerus. Šiuo projektu siekiama verslui ir regionui palengvinti iššūkius, pasitinkant politinius sprendimus dėl pakartotinio vandens naudojimo Europos sąjungoje, pereinant prie žiedinės ekonomikos.

Projekto metu bus vykdomi 8 skirtingi bandomieji projektai, kurių metu bus tiriami apdorotų nuotekų kokybiniai rodikliai ir panaudojimas. Bus sukurta „WaterSafe“ IT priemonė ir saugaus pakartotinio vandens naudojimo vadovas.

Projekto partneriai:

Pagrindinis projekto partneris yra Lenkijos vandens ūkio rūmai. Iniciatyvoje dalyvauja 13 projekto partnerių iš penkių šalių: Lenkijos, Suomijos, Latvijos, Lietuvos ir Danijos.

Projekto trukmė: 2023 m. sausis – 2025 m. gruodis.

Bendras projekto biudžetas – 3, 85 mln. eurų. Šiaulių PPAR dalis 233 400 eurų. Tai Europos Sąjungos Interreg Baltijos jūros regiono programos finansuojamas projektas.

Daugiau informacijos apie projektą galima rasti projekto interneto svetainėje: https://interreg-baltic.eu/project/renutriwater/

____________________________________________________________________________

2023-10-26

Kvietimas tikrintojo paslaugų tiekimui

Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai kviečia iki 2023 m. lapkričio 6 d. raštu pateikti pasiūlymą tikrintojo paslaugų pirkimui.

Pirkimas vykdomas skelbiamos apklausos būdu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimo įstatymo 4 straipsnio 3 dalies, ir Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo 4.1.1, 21.2.1 punktų nuostatos.

Pirkimas vykdomas įgyvendinant 2021–2027 metų Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo (INTERREG) Baltijos jūros regiono programos tarptautinio bendradarbiavimo projektą Vietinių vandens sistemų uždarymas, recirkuliuojant maistingąsias medžiagas ir vandenį bei panaudojant juos gamtoje (ReNutriWater #C016; Closing local water circuits by recirculating nutrients and water and using them in nature).

Kontaktinis asmuo: Ingrida Paškevičiūtė, tel. +370 68656873, ingrida.paskeviciute@sccic.lt

PIRKIMO OBJEKTAS: tikrintojo paslaugos. Įgyvendinimo išlaidų teisėtumo ir panaudojimo teisingumo tikrinimo (Pirmojo lygio kontrolės) sąlygos nustatytos techninėje specifikacijoje.

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJUS – mažiausia kaina.

Pasiūlymų vertinimą perkančioji organizacija atlieka nedalyvaujant pasiūlymus pateikusiems tiekėjams.

SPRENDIMO PRIĖMIMAS, SUTARTIES SUDARYMAS

Apie priimtą sprendimą informuosime Jūsų nurodytu kontaktiniu asmeniu el. paštu ir (arba) telefonu.

Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai sudarys sutartį su mažiausią kainą pateikusiu Tiekėju dėl paslaugos pirkimo.

Perkančioji organizacija pasilieka teisę derėtis dėl pasiūlymo kainos.

PRIDEDAMA:

  1. Pasiūlymo forma (2 lapai);
  2. Techninė užduotis (5 lapai).
Atgal