Projektai

Peržiūrėkite šiuo metu įgyvendinamus ir įgyvendintus projektus.
Vykdomi projektai

ReNutriWater

ReNutriWater – Uždaros vietinės vandens sistemos, recirkuliuojant maistingąsias medžiagas ir vandenį bei...
Plačiau
Vykdomi projektai

Startuoja nauja ir vienintelė Lietuvoje internetinė platforma – KARJERA ŠIAULIUOSE

Platformoje karjerasiauliuose.lt bus galima rasti koncentruotą informaciją apie mokslo, studijų ir karjeros...
Plačiau
Vykdomi projektai

Lakes connect

(Ežerų apsauga suinteresuotų organizacijų bendradarbiavimo tinklo kūrimas Baltijos jūros turistiniuose...
Plačiau
Vykdomi projektai

Šiaulių regiono MVĮ eksporto apimčių didinimas

Įmonių augimas ir verslo plėtra tiesiogiai priklauso nuo gebėjimo kurti ir eksportuoti tarptautiniu mastu...
Plačiau
Vykdomi projektai

Statybos įmonių klasterio bendro produkto vystymas eksporto rinkose

Projekto tikslas – didinti statybų ir susijusių sektorių įmonių tarptautiškumą. Projekto esmė: Lietuvos...
Plačiau
Vykdomi projektai

Įmonių socialinės atsakomybės skatinimas

Projektas Nr. 08.5.1-ESFA-V-423-02-0001 „Įmonių socialinės atsakomybės skatinimas“ yra finansuojamas Europos...
Plačiau
Vykdomi projektai

Šiaulių regiono pramonės įmonių eksporto apimčių didinimas

Projekto tikslas – skatinti įmones naujų užsienio rinkų paieškai ir esamų rinkų plėtrai. Projekto esmė:...
Plačiau
Vykdomi projektai

EU4Business Connecting Companies, Eko maisto sektorius

Konsorciumo partneriai: Sevilijos prekybos, pramonės ir laivininkystės rūmai (Ispanija), Šiaulių prekybos,...
Plačiau
Vykdomi projektai

ATHENA

ATHENA. Metodai, taikomi siekiant išnaudoti didelį moterų imigrančių verslumo potencialą bei prisidėti prie jų...
Plačiau
Vykdomi projektai

Konkurencingų žmogiškųjų išteklių plėtra SVV įmonėse

Dirbančiųjų gebėjimų asimetrija, negebėjimas prisitaikyti prie nuolat kintančių verslo poreikių bei pažangių...
Plačiau
Vykdomi projektai

Sektorinių kompetencijų ugdymas apdirbamosios gamybos įmonėse

Projekto tikslas – užtikrinti nuolatinį įmonių darbuotojų kvalifikacijos lygio palaikymą. Projekto esmė:...
Plačiau